Nyheter

Førjulskampanje på Follorestauranter

Illustrasjonsfoto. Mattilsynets inspektør sjekker et restaurantkjøkken

03.01.2013 Foreløpig er Mattilsynet rimelig tilfredse med standarden på Follos spisesteder. Bare en restaurant var i nærheten av å bli stengt, mens flere utmerket seg med en god hygienisk standard da Mattilsynet startet sitt førjulstilsyn.

Tema: Tilsynsresultater


Du kan stole på Nøkkelhullet

03.01.2013 Norske forbrukere kan ha tillit til at matvarer med Nøkkelhullet er et sunnere alternativ med mindre fett, salt og sukker og mer fiber. Det viser en omfattende nordisk tilsynsrapport..

Tema: Tilsynsresultater


Lite fremmedstoffer i villfisk

Torsk

03.01.2013 Villfisk inneholder lave mengder fremmedstoff. Det viser en undersøkelse NIFES har gjort på oppdrag av Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Lite kvikksølv i norsk torsk

Torsk

03.01.2013 Filet fra torsk fanget i norske havner og fjorder inneholder lite kvikksølv, viser en undersøkelse NIFES har gjort på oppdrag av Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Gode rutiner ved matservering i barnehager og på SFO

Barnehagebarn som står ved en port.

03.01.2013 I perioden mars til oktober i 2011 ble det gjennomført 203 avtalte tilsyn i 164 barnehager og i 39 skolefritidsordninger (SFO) i Trøndelag, Møre og Romsdal. Utvalget av virksomheter var tilfeldig. Over 10.000 barn er tilknyttet virksomhetene som har hatt besøk av Mattilsynet. Det overordnede inntrykk etter kampanjen er at arbeidsrutinene ved matservering og tilknyttede aktiviteter er gode.

Tema: Tilsynsresultater


Gårdsutsalg og små serveringssteder må kontrollere egne vannkilder

Skilt på et gjerde som viser til

03.01.2013 Mattilsynet har i 2011 sjekket 291 småskalavirksomheter. Resultatet viser at virksomhetene har gode rutiner for hygiene og håndtering av mat, men nær halvparten har private vannkilder og kontrollen med disse må bli bedre for å sikre at vannet er trygt.

Tema: Tilsynsresultater


For dårlig orden, renhold og temperaturstyring

Mattilsynets inspektør sjekker et restaurantkjøkken

03.01.2013 Mange serveringssteder i Rogaland og Agder bryter regler for renhold, orden og temperaturkontroll. Det viser en uanmeldt kontroll av 100 serveringssteder.

Tema: Tilsynsresultater


God kjøkkenhygiene krever gode holdninger

Urene loakler og utstyr på serveringssted

03.01.2013 Fem spisesteder ble stengt på grunn av dårlig hygiene og dårlig mathåndtering etter at Mattilsynet i perioden november 2011 til januar 2012 gjennomførte tilsyn med 26 spisesteder på Hedmarken. 

Tema: Tilsynsresultater


Tre spisesteder stengt på stedet i Bergen

Mattilsynets inspektør sjekker lageret på en restaurant

03.01.2013 Kun 10 av 25 spisesteder fikk karakteren “bra” etter Mattilsynets tilsynskampanje i Bergen og omland. 3 steder ble stengt. 

Tema: Tilsynsresultater


Hygienen må forbedres

Skitten kjøkkenvegg

03.01.2013 Fire serveringssteder ble helt stengt og tre ble delvis stengt på grunn av manglende håndvask og dårlig orden og renhold da Mattilsynet i perioden januar til mars 2012 gjennomførte tilsyn med 133 serveringssteder i Hedmark og Oppland.

Tema: Tilsynsresultater