Nyheter

Må ha D

Ørret med grønnsaker

10.11.2011 Sjømat kan gjere mørketida lysare, men fisk er kan hende ikkje nok.

Tema: Fisk og skalldyr


For feit feit fisk

Oppdrettsmerd med automatisk fôring av fisk

06.10.2011 Laks som får for lite marin kost kan ha større risiko for hjarteinfarkt, viser ny forsking frå NIFES.

Tema: Fisk og skalldyr


Lakseprotein kan bremse fedme

En laksefilet.

01.07.2011 Forsøk med rotter tyder på at lakseprotein kan bidra til å redusere fedme, risiko for diabetes (type 2) og innhaldet av farlege feittstoff i blodet.

Tema: Fisk og skalldyr


Drikkevannskvaliteten har blitt litt bedre

Vannflaske og vannglass

06.05.2011 Drikkevannskvaliteten ved norske vannverk er blitt noe bedre, men mange vannverk rapporterer alt for dårlig inn til det sentrale registeret. Særlig gjelder dette lukt og smak. Dette kommer fram i Folkehelseinstituttets rapport om vannkvaliteten fra norske vannverk for perioden 2008-2010. Analysen er gjort for fem utvalgte parametere: Bakteriene E. coli og intestinale enterokokker, pH (surhetsgrad), turbiditet (uklarhet) og farge.

Tema: Smittestoffer