Nyheter

Nedslående resultat etter tilsyn på spisesteder

Mattilsynets inspektør sjekker lageret på en restaurant

03.01.2013 Kun 9 av 18 spisesteder fikk karakteren bra etter Mattilsynets tilsynskampanje på restauranter og spisesteder i Bergen og omland i høst. - Dette er vi ikke fornøyd med, resultatet er nedslående sier Margrethe Wold, seniorinspektør i Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Lite miljøgifter i tran

Barn som får en skje med tran

03.01.2013 Tran inneholder lite miljøgifter viser en analyse NIFES har gjort på oppdrag av Mattilsynet. I analysen var det ingen prøver av marine oljer som overskred grenseverdier for tillatt mengde fremmedstoffer.

Tema: Tilsynsresultater


Trygg oppdrettsfisk

Laks i merd som blir foret i oppdrettsanlegg.

03.01.2013 Det er lave konsentrasjoner av medisinrester og andre uønskede stoffer i oppdrettsfisk. Det viser en ny rapport NIFES har laget på oppdrag fra Mattilsynet. Overvåkningen dokumenterer god sjømattrygghet med tanke på medisinrester og andre fremmedstoffer i oppdrettsfisk.

Tema: Tilsynsresultater


Trygg oppdrettsfisk

Laks i merd som blir foret i oppdrettsanlegg.

03.01.2013 Det var ingen funn av ulovlige legemidler, og innholdet av lovlig brukte legemidler og fremmedstoffer i ulike oppdrettsarter var langt under internasjonalt aksepterte grenseverdier. Det viser undersøkelser NIFES har gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Førjulskampanje på Follorestauranter

Illustrasjonsfoto. Mattilsynets inspektør sjekker et restaurantkjøkken

03.01.2013 Foreløpig er Mattilsynet rimelig tilfredse med standarden på Follos spisesteder. Bare en restaurant var i nærheten av å bli stengt, mens flere utmerket seg med en god hygienisk standard da Mattilsynet startet sitt førjulstilsyn.

Tema: Tilsynsresultater


Du kan stole på Nøkkelhullet

03.01.2013 Norske forbrukere kan ha tillit til at matvarer med Nøkkelhullet er et sunnere alternativ med mindre fett, salt og sukker og mer fiber. Det viser en omfattende nordisk tilsynsrapport..

Tema: Tilsynsresultater


Lite fremmedstoffer i villfisk

Torsk

03.01.2013 Villfisk inneholder lave mengder fremmedstoff. Det viser en undersøkelse NIFES har gjort på oppdrag av Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Lite kvikksølv i norsk torsk

Torsk

03.01.2013 Filet fra torsk fanget i norske havner og fjorder inneholder lite kvikksølv, viser en undersøkelse NIFES har gjort på oppdrag av Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Gode rutiner ved matservering i barnehager og på SFO

Barnehagebarn som står ved en port.

03.01.2013 I perioden mars til oktober i 2011 ble det gjennomført 203 avtalte tilsyn i 164 barnehager og i 39 skolefritidsordninger (SFO) i Trøndelag, Møre og Romsdal. Utvalget av virksomheter var tilfeldig. Over 10.000 barn er tilknyttet virksomhetene som har hatt besøk av Mattilsynet. Det overordnede inntrykk etter kampanjen er at arbeidsrutinene ved matservering og tilknyttede aktiviteter er gode.

Tema: Tilsynsresultater


Gårdsutsalg og små serveringssteder må kontrollere egne vannkilder

Skilt på et gjerde som viser til

03.01.2013 Mattilsynet har i 2011 sjekket 291 småskalavirksomheter. Resultatet viser at virksomhetene har gode rutiner for hygiene og håndtering av mat, men nær halvparten har private vannkilder og kontrollen med disse må bli bedre for å sikre at vannet er trygt.

Tema: Tilsynsresultater