Nyheter

Stadig bedre resultater fra smilefjesordningen

Mann og kvinne ved et kafébord.

29.05.2018 Etter to fulle runder med smilefjesordningen, og mer enn 15 000 gjennomførte tilsyn, viser tallene at stadig flere serveringssteder får smilefjes ved første gangs tilsyn.

Tema: Kjøkkenhygiene


Lav helserisiko fra radioaktivitet i mat og drikke

22.02.2018 Helserisikoen ved radioaktivitet i mat og drikke i Norge er lav for de aller fleste, viser en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort for Mattilsynet.

Tema: Miljøgifter


Lite radioaktiv forureining i oppdrettslaks

Oppdrettslaks

22.02.2018 Forureininga i oppdrettslaksen er låg og langt under grenseverdien. Nivåa er tilsvarande eller lågare enn i villfisk.

Tema: Miljøgifter


Trygge nivåer av plantevernmiddelrester i mat

Frukt og grønnsaker

22.02.2018 Mattilsynets overvåking i 2016 viser at nivået av plantevernmidler i mat generelt er lavt og det er få funn over grenseverdiene. Dette tilsier at maten er trygg å spise. Det har imidlertid vært en økning av antall overskridelser fra 2015 til 2016.

Tema: Plantevernmidler


Få overskridelser av grenseverdiene for radioaktivitet i norsk mat

Sau som beiter på fjellet

22.02.2018 Overvåkningen som Mattilsynet og Strålevernet gjorde i 2016 viste at kun enkelte prøver av sauekjøtt og én brunost hadde for høye verdier av radioaktivitet.

Tema: Miljøgifter


Trygg oppdrettsfisk

Oppdrettslaks

22.02.2018 Resultatene fra Mattilsynets overvåkningsprogram for medisinrester i oppdrettsfisk i 2016 bekrefter igjen at oppdrettsfisk er trygg å spise. Innholdet av lovlig brukte legemidler og miljøgifter var langt under verdiene som er ansett som trygge.

Tema: Fisk og skalldyr


Funn av sykdomsfremkallende bakterier i melkeprodukter laget av rå melk

Test av melk

22.02.2018 I et overvåkingsprogram av ulike oster og andre melkeprodukter, avdekket Mattilsynet bakterier som kan utløse sykdom i tre norske melkeprodukter og en fransk ost. Alle var upasteuriserte.

Tema: Melk og melkeprodukter


Svært skuffende resultater etter tilsyn med gatekjøkken i Oslo, Asker og Bærum

Hamburger i brød med sesamfrø.

22.02.2018 40 gatekjøkken ble inspisert da Mattilsynet i april gjennomførte en tilsynskampanje. Bare seks av virksomhetene fikk godkjent, mens så mange som ni ble stengt på stedet på grunn av svært dårlig hygiene.

Tema: Kjøkkenhygiene


God status på importert sjømat

Eksotiske fiskeslag, kreps, hummer og skjell

22.02.2018 Sjømat importert til Norge i 2016 hadde god kvalitet og var trygg. Det var få tilfelle med uønskte stoff over grenseverdiane.

Tema: Tilsynsresultater


Høye nivå av kvikksølv i brosme i Sognefjorden og Hardangerfjorden

01.06.2017 I enkelte områder lang kysten inneholder dypvannsfisken brosme høye verdier av kvikksølv i fileten. Høyest nivå er det i deler av Sognefjorden og Hardangerfjorden. Mattilsynet advarer derfor fritidsfiskere mot å spise brosme fra disse områdene.

Tema: Fisk og skalldyr