Nyheter

Vær skeptisk når du handler kosttilskudd

Grå piller på grønn bakgrunn

01.02.2018 Mattilsynet har i 2011 kontrollert innhold, merking og markedsføring av kosttilskudd. Prosjektet viser et stort og uoversiktlig marked med et betydelig innslag av useriøse aktører. Prosjektet har avdekket helsefare knyttet til innhold av ulovlige stoffer i enkelte kosttilskudd, i første rekke potensmidler.

Tema: Tilsynsresultater


Du kan stole på Nøkkelhullet

03.01.2013 Norske forbrukere kan ha tillit til at matvarer med Nøkkelhullet er et sunnere alternativ med mindre fett, salt og sukker og mer fiber. Det viser en omfattende nordisk tilsynsrapport..

Tema: Tilsynsresultater


Førjulskampanje på Follorestauranter

Illustrasjonsfoto. Mattilsynets inspektør sjekker et restaurantkjøkken

03.01.2013 Foreløpig er Mattilsynet rimelig tilfredse med standarden på Follos spisesteder. Bare en restaurant var i nærheten av å bli stengt, mens flere utmerket seg med en god hygienisk standard da Mattilsynet startet sitt førjulstilsyn.

Tema: Tilsynsresultater


Må ha D

Ørret med grønnsaker

10.11.2011 Sjømat kan gjere mørketida lysare, men fisk er kan hende ikkje nok.

Tema: Fisk og skalldyr


Rakfisk til begjær og besvær

Rakfisk med purreløk anrettet på fat

04.04.2017 Høsten og tiden før jul er høysesong for den særnorske rakfisken. Spesielle forhold knyttet til produksjon, lagring og tilberedning gjør at rakfisk er en vare med høyere risiko enn de fleste andre matvarer.

Tema: Fisk og skalldyr


Trygg oppdrettsfisk

Laks i merd som blir foret i oppdrettsanlegg.

03.01.2013 Det er lave konsentrasjoner av medisinrester og andre uønskede stoffer i oppdrettsfisk. Det viser en ny rapport NIFES har laget på oppdrag fra Mattilsynet. Overvåkningen dokumenterer god sjømattrygghet med tanke på medisinrester og andre fremmedstoffer i oppdrettsfisk.

Tema: Tilsynsresultater


Lite miljøgifter i tran

Barn som får en skje med tran

03.01.2013 Tran inneholder lite miljøgifter viser en analyse NIFES har gjort på oppdrag av Mattilsynet. I analysen var det ingen prøver av marine oljer som overskred grenseverdier for tillatt mengde fremmedstoffer.

Tema: Tilsynsresultater


Drikkevann fra plastrør – er det helseskadelig?

Vann som helles opp i et glass

01.11.2013 I mange norske boliger brukes nå rør-i-rør-system for vann. Det indre røret som drikkevannet går i, er laget av plast – såkalt kryssbundet polyetylen (PEX). Folkehelseinstituttet har gjennomført en studie for å se om bruk av disse rørene er helseskadelig, og om de påvirker vannets lukt og smak

Tema: Drikke


Vurdering av eventuell helsefare ved inntak av harske marine oljer

Fiskeoljekapsler på en skje

23.06.2016 Inntak av omega-3 fettsyrer er vist å kunne gi positive helseeffekter. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) er likevel noe bekymret for at det også kan oppstå negative helseeffekter ved langtidsinntak av harske marine oljer. Grunnen er i hovedsak at man ikke vet nok om effekter på mennesker, og at man heller ikke vet hvor mye harskningsstoffer folk får i seg gjennom omega-3 kosttilskudd.

Tema: Tilsynsresultater


Nedslående resultat etter tilsyn på spisesteder

Mattilsynets inspektør sjekker lageret på en restaurant

03.01.2013 Kun 9 av 18 spisesteder fikk karakteren bra etter Mattilsynets tilsynskampanje på restauranter og spisesteder i Bergen og omland i høst. - Dette er vi ikke fornøyd med, resultatet er nedslående sier Margrethe Wold, seniorinspektør i Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater