Nyheter

Sukker hindrar sunn effekt av omega 3

Sukker

16.01.2012 Fiskeolje er sunt og kan bidra til å redusere fedme. Men sukker i kosten kan redusere effekten.

Tema: Fisk og skalldyr


Nytte- og risikovurdering av probiotika i barnegrøt

Barn som spiser grøt

03.01.2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert helseeffekter ved bruk ac den probiotiske bakterien Lactobacillus paracasei ssp. paracasei F19 i barnegrøt. Konklusjonen er at denne bakterien ikke er tilstrekkelig karakterisert og det er ikke godt nok dokumentert at F19 ikke medfører risiko for overføring av antibiotikaresistens.

Tema: Tilsynsresultater


Luktfri løk som lever lenge

Rødløk, hele og oppskåret.

11.12.2015 Løk er såpass bra for oss at vi burde spise det mye og ofte. Løken er en av de mest robuste og lagringsdyktige grønnsakene vi har, men det forutsetter at det gjøres på rett måte.

Tema: Grønnsaker, frukt og bær


Få overskridelser av muggsoppgifter i matvarer

Ris

03.01.2013 I Mattilsynets overvåkings- og kartleggingsprogram for mykotoksiner (muggsoppgifter) i næringsmidler i 2008 – 2010 var det funn over tillatt grenseverdi i tre av totalt 779 analyserte prøver. Innholdet av mykotoksiner i næringsmidler bør være så lavt som mulig for å redusere risikoen for skadelige helseeffekter.

Tema: Tilsynsresultater


Manglende kompetanse om mat og rutiner på spisesteder

03.01.2013 Mattilsynet har nylig hatt tilsynskampanje på 21 spisesteder og matbutikker i Bergen og omland. Mattilsynet er ikke fornøyd med resultatet.

Tema: Tilsynsresultater


Risikovurdering av humanpatogener i sjøpattedyr

Hval som dykker

11.01.2012 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) kan ikke dokumentere at det er noen smitterisiko forbundet med å spise hval- og selkjøtt i Norge, men konklusjonene er usikre fordi datagrunnlaget er lite.

Tema: Smittestoffer


Fraråder fiskelever fra selvfangst

Fiskelever

03.01.2013 Mattilsynet fraråder de som fisker til eget bruk fra å spise lever av fisk tatt i skjærgården. Unntaket er torsk som befinner seg på åpent hav. Advarselen gis på bakgrunn av en ny undersøkelse av torskelever fra 15 havner og fjorder og at det er fastsatt grenseverdi for summen av dioksiner og dioksinlike PCB i fiskelever.

Tema: Fisk og skalldyr


- God kontroll med produkter fra innlandsfisk

03.01.2013 Mattilsynet har gjennomført tilsyn med 70 småskala innlandsfiskvirksomheter høsten 2010. De fleste tilsynene, det vil si 57 tilsyn, er gjort hos rakfiskprodusenter. Resultatene viser at virksomhetene gjennomgående har god styring med det de driver med.

Tema: Tilsynsresultater


Manglende rutiner på spisesteder i Bergen og Os

03.01.2013 Mattilsynet har nylig hatt tilsynskampanje på spisesteder i Bergen og på Os. Halvparten av de inspiserte stedene hadde ikke gode nok rutiner ved behandling av mat.

Tema: Tilsynsresultater


Må bedre den hygieniske standarden

Hyller utenfor frittstående dagligvarebutikk.

03.01.2013 Mattilsynet har sjekket 132 frittstående dagligvarebutikker over hele landet. 89 prosent av de kontrollerte butikkene hadde større eller mindre mangler. 24 prosent fikk ett eller flere hastevedtak, noe som innebærer at det har vært direkte helsefare forbundet med driften.

Tema: Tilsynsresultater