Nyheter

Lavt innhold av plantevernmiddelrester i maten i 2014

Granatepler, appelsiner, mandariner, bananer, lime, pærer, squash, sitroner og epler ligger i kasser

26.08.2015 Innholdet av plantevernmiddelrester i produkter på det norske markedet er lavt, viser undersøkelser Mattilsynet har gjort. 98,3 prosent av prøvene var innenfor de fastsatte grenseverdiene.

Tema: Tilsynsresultater


Trygg oppdrettsfisk

Hode på en laks.

18.08.2015 Resultatene fra Mattilsynets overvåkningsprogram i 2014 viser at oppdrettsfisk er trygg å spise. Innholdet av lovlig brukte legemidler og miljøgifter var langt under verdiene som er ansett som trygge.

Tema: Tilsynsresultater


Miljøgifter i kosttilskudd

Etikettene til de tre kosttilskuddene Mattilsynet advarer mot.

10.07.2017 Mattilsynet advarer mot tre typer kosttilskudd av fiskeolje etter funn av miljøgifter over grenseverdi.

Tema: Kosttilskudd


Dårlig renhold og orden på serveringssteder i Drammen

Utildekket mat i skittent og rustent kjøleskap

25.06.2015 Ett serveringssted ble stengt på grunn av helsefare og ni fikk pålegg om utbedringer da Mattilsynet 9.juni 2015 kontrollerte 34 serveringssteder i Drammen sentrum.

Tema: Tilsynsresultater


Mye bra på spisestedene i Bergen

Mattilsynets inspektør sjekker lageret på en restaurant

24.06.2015 Over halvparten av spisestedene i Bergen og omland som hadde Mattilsynet på besøk nylig, fikk karakteren «bra». – Det er vi godt fornøyd med, sier seniorinspektør Margrethe Wold i Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Blandet resultat på gatekjøkkentilsyn

Oppvaskbenk i et gatekjøkken

24.06.2015 Seks virksomheter ble stengt, en fikk hastepålegg om å vaske ned og 28 fikk pålegg om utbedring da Mattilsynet sjekket tilstanden blant hovedstadens gatekjøkkener. Totalt ble 49 virksomheter sjekket.

Tema: Tilsynsresultater


Minimalt med fremmedstoffer i landdyr i 2014

23.06.2015 Mattilsynet har gjort en omfattende kartlegging av mulige fremmedstoffer i norske landdyr. Resultatene fra 2014 viser ikke alvorlige funn av fremmedstoffer i animalske produkter. De fleste funnene er tolket som naturlige funn og tyder ikke på ulovlig medisinbruk.

Tema: Tilsynsresultater


Kantiner med god start på allergenmerking

17.06.2015 Mattilsynet i Oslo, Asker og Bærum sjekket i mars og april 2015 allergenmerking i 48 kantiner. De fleste kantinene hadde kjennskap til de nye kravene om merking av allergifremkallende ingredienser, med det var ulikt hvor langt de hadde kommet med merkingen.

Tema: Tilsynsresultater


Mattilsynet opphever sjømatadvarsel for Fedje

En rød taskenkrabbe

10.07.2017 Resultater fra undersøkelser av sjømaten fra området rundt ubåtvraket utenfor Fedje viser at sjømaten er trygg. Mattilsynet opphever derfor dagens advarsel om at små barn, gravide og ammende ikke bør spise sjømat fra området rundt ubåtvraket.

Tema: Miljøgifter


Ikke skadelige mengder kadmium i vanlig norsk kosthold

Krabbe

16.04.2019 Voksne som har et gjennomsnittlig norsk kosthold får ikke i seg skadelige mengder kadmium. Barn overskrider tolerabelt inntak, fordi de spiser mye i forhold til kroppsvekt. Det er konklusjonen i en risikovurdering av inntak av kadmium fra mat som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort på oppdrag for Mattilsynet.

Tema: Miljøgifter