Gravide

07.11.2022 Enkelte matvarer bør du unngå eller være forsiktig med i graviditeten fordi matvarene kan inneholde

Tema: Gravide


Spedbarn (0-12 md)

Baby som blir ammet.

10.11.2022 Enkelte matvarer bør du unngå eller være forsiktig med i spedbarnsperioden fordi matvarene kan

Tema: Spedbarn (0-12 md)


Barn

To gutter og to jenter som ser i kameraet.

10.11.2022 Enkelte matvarer bør du unngå eller være forsiktig med fordi de kan inneholde stoffer som er uheldig for barnet.

Tema: Barn


Ammende

Baby som blir ammet.

07.11.2022 Enkelte matvarer bør du unngå eller være forsiktig med i ammeperioden fordi matvarene kan

Tema: AmmendeFerskvannsfisk og kvikksølvforurensing

15.06.2020 ferskvannsfisk inneholde helseskadelige mengder kvikksølv. De som fisker til bruk i egen private husholdning, må

Tema: Fisk og skalldyr


Nye undersøkelser styrker advarselen mot å spise ferskvannsfisk i områder rundt flyplasser

To ørret på en stein ved vannet.

09.06.2021 Mattilsynet ga i 2020 advarsel mot å spise ferskvannsfisk fisket i områder rundt flyplasser fordi

Tema: Miljøgifter


Mat forurenset med radioaktivitet 

En flokk med reinsdyr i en innhegning

15.09.2022 utarbeidet egne kostholdsråd for de som spiser mye viltkjøtt og ferskvannsfisk eller plukker mye sopp og bær

Tema: Fjørfe og kjøtt


Svært få matvarer i Mattilsynets overvåkningsprogram hadde radioaktivitet over grenseverdiene

Sau som beiter på fjellet

18.09.2020 I 10 av 750 prøver var det overskridelser av grenseverdiene. Ni av prøvene var kjøtt fra sau og en

Tema: Tilsynsresultater