Tilsynsresultater

Lite radioaktiv forureining i oppdrettslaks

Oppdrettslaks

22.02.2018 Forureininga i oppdrettslaksen er låg og langt under grenseverdien. Nivåa er tilsvarande eller lågare enn i villfisk.

Tema: Miljøgifter


Trygge nivåer av plantevernmiddelrester i mat

Frukt og grønnsaker

22.02.2018 Mattilsynets overvåking i 2016 viser at nivået av plantevernmidler i mat generelt er lavt og det er få funn over grenseverdiene. Dette tilsier at maten er trygg å spise. Det har imidlertid vært en økning av antall overskridelser fra 2015 til 2016.

Tema: Plantevernmidler


Få overskridelser av grenseverdiene for radioaktivitet i norsk mat

Sau som beiter på fjellet

22.02.2018 Overvåkningen som Mattilsynet og Strålevernet gjorde i 2016 viste at kun enkelte prøver av sauekjøtt og én brunost hadde for høye verdier av radioaktivitet.

Tema: Miljøgifter


Trygg oppdrettsfisk

Oppdrettslaks

22.02.2018 Resultatene fra Mattilsynets overvåkningsprogram for medisinrester i oppdrettsfisk i 2016 bekrefter igjen at oppdrettsfisk er trygg å spise. Innholdet av lovlig brukte legemidler og miljøgifter var langt under verdiene som er ansett som trygge.

Tema: Fisk og skalldyr


Funn av sykdomsfremkallende bakterier i melkeprodukter laget av rå melk

Test av melk

22.02.2018 I et overvåkingsprogram av ulike oster og andre melkeprodukter, avdekket Mattilsynet bakterier som kan utløse sykdom i tre norske melkeprodukter og en fransk ost. Alle var upasteuriserte.

Tema: Melk og melkeprodukter


Svært skuffende resultater etter tilsyn med gatekjøkken i Oslo, Asker og Bærum

Hamburger i brød med sesamfrø.

22.02.2018 40 gatekjøkken ble inspisert da Mattilsynet i april gjennomførte en tilsynskampanje. Bare seks av virksomhetene fikk godkjent, mens så mange som ni ble stengt på stedet på grunn av svært dårlig hygiene.

Tema: Kjøkkenhygiene


God status på importert sjømat

Eksotiske fiskeslag, kreps, hummer og skjell

22.02.2018 Sjømat importert til Norge i 2016 hadde god kvalitet og var trygg. Det var få tilfelle med uønskte stoff over grenseverdiane.

Tema: Tilsynsresultater


Trygge norske skjell på markedet

Noen blåskjell på hvit bakgrunn.

22.02.2018 Det er et generelt lavt innhold av fremmedstoffer i norske skjell som selges i butikker og på serveringssteder. Den mikrobiologiske kvaliteten til skjellene er også gjennomgående god.

Tema: Fisk og skalldyr


Fann manglar ved 6 av 10 produsentar av spiseferdig sjømat

22.02.2018 I ein kontroll av 85 produsentar som lagar sjømat som ikkje skal varmebehandlast før forbrukaren et den – slik som til dømes røykt fisk, fisk til sushi og kokt skaldyr - fann Mattilsynet manglar hos 6 av 10 verksemder.

Tema: Fisk og skalldyr


Vannverkenes beredskap må bli bedre

22.02.2018 Mattilsynet har sjekket beredskapen ved over 500 norske vannverk. 75 prosent av de undersøkte vannverkene har fått beskjed om å forbedre beredskapen, slik at de kan sikre innbyggerne trygt og godt vann i alle typer situasjoner.

Tema: Drikke