Tilsynsresultater

Mye feilmerking i barnemathylla

Baby som mates med skje.

18.11.2022 Mattilsynet har undersøkt merking av mat til barn under tre år. 21 av 40 produkter hadde feil i merkingen.

Tema: Merking av mat


Gode resultater etter sjekk av matkriminalitet i sjømat

17.11.2022 Mattilsynet har sammen med Europol og Tolletaten deltatt i Opson XI 2022, en årlig internasjonal kampanje mot matkriminalitet. Mattilsynet testet for ulovlig bruk av tilsetningsstoffet nitritt i norsk røkelaks.

Tema: Tilsynsresultater


Lite rester av plantevernmidler i mat

31.10.2022 Innholdet av plantevernmiddelrester i mat på det norske markedet er lavt. Det er flest funn av plantevernmiddelrester i mat som importeres fra land utenfor Europa, viser Mattilsynets overvåkings- og kartleggingsprogram.

Tema: Plantevernmidler


Mattilsynet har undersøkt innholdet i veganpålegg

Ordet vegan skrevet med grønnsaker og bønner

18.10.2022 Økende interesse for plantebasert kosthold har gitt et større utvalg av plantebasert pålegg. Mattilsynet har undersøkt næringsstoffer og uønskede stoffer i blant annet veganpålegg som kan brukes til å erstatte ost og skinke. Det ble funnet lite uønskede stoffer, men produktene inneholder kanskje ikke de næringsstoffene du tror.

Tema: Tilsynssaker


Funn av naturlige plantegifter i urtete

Tre blå skåler med urtete

15.09.2022 I Mattilsynets overvåking av plantegifter i matvarer i 2021 ble det gjort funn i 13 forskjellige urtete-produkter. For å redusere mulig helserisiko, anbefaler Mattilsynet å begrense inntaket av urtete.

Tema: Tilsynsresultater


Lite miljøgifter i marine oljer

Trankapsler på

06.09.2022 Det viser en ny undersøkelse av ti forskjellige marine oljer som selges som kosttilskudd. Ingen av oljene inneholdt miljøgifter over grenseverdiene som gjelder i Norge og EU.

Tema: Tilsynsresultater


Har undersøkt norsk oppdrettsfisk for uønskede stoffer

Hender med blå hansker som deler opp laks i skiver med en kniv.

01.09.2022 I 2021 ble 14 135 oppdrettsfisk undersøkt for ulovlige og uønskede stoff. Resultatene viser at nivåene av legemidler og miljøgifter er under grenseverdi.

Tema: Tilsynsresultater


Har vurdert cocktaileffekt av plantevernmidler

24.06.2022 Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har på oppdrag for Mattilsynet vurdert om en kombinasjon av flere forskjellige plantevernmiddelrester i samme matvarer kan være helsefarlig. Svaret er nei så lenge innholdet av plantevernmiddelrester er under grenseverdiene, men det ble oppdaget unntak.

Tema: Tilsynsresultater


Fortsatt trygt, sunt og viktig å spise fisk

Ulike fiskeslag som ligger på is en fiskedisk

07.06.2022 Det er fremdeles trygt, sunt og viktig å spise fisk. Helsefordelene av å øke inntaket av fisk opp til to – tre middager i uken, oppveier risikoen ved å få i seg miljøgifter fra fisk. Det gjelder for alle aldersgrupper.

Tema: Tilsynsresultater


Få farlige E. coli-bakterier i norske spekepølser

Forskjellige spekepølser på trefjøl.

06.04.2022 Veterinærinstituttet har på oppdrag for Mattilsynet undersøkt 137 norske spekepølser for sykdomsfremkallende E. coli-bakterier (STEC). Det var ett funn av slike bakterier, men denne typen gir vanligvis ikke alvorlig sykdom hos mennesker. Selv om utvalget var lite, er konklusjonen at forekomsten av STEC i norske spekepølser er lav.

Tema: Tilsynsresultater