Tilsynsresultater

Ingen overskridelser av muggsoppgifter i matvarer i 2009

03.01.2013 I Mattilsynets kartleggings- og overvåkingsprogram for mykotoksiner (muggsoppgifter) ble det i 2009 ikke påvist overskridelser av grenseverdier i importerte eller norskproduserte matvarer. Innholdet av slike gifter i matvarer bør være på så lavt nivå som mulig for å redusere skadelige helseeffekter.

Tema: Tilsynsresultater


Norge og Norden har det tryggeste kyllingkjøttet

Flådde kyllinger henger på rekke i et slakteri

03.01.2013 Norden inntar en særstilling når det gjelder funn av bakteriene Campylobacter og Salmonella i kylling. Salmonella er så godt som fraværende, og forekomsten av Campylobacter er langt lavere enn for EU for øvrig. Det viser en rapport fra EUs organ for mattrygghet, EFSA.

Tema: Tilsynsresultater


Bra resultater etter tilsynskampanje i Bergen

03.01.2013 Spisestedene serverer stort sett trygg mat til sine kunder. Det er konklusjonen etter at Mattilsynet nylig gjennomførte en tilsynskampanje på serveringssteder i Bergen.

Tema: Tilsynsresultater


Internkontrollen må forbedres på serveringssteder i Hedmark og Oppland

03.01.2013 Tre virksomheter ble stengt, i to virksomheter ble deler av serveringsstedet stengt og ni virksomheter fikk omsetningsforbud. Det viser Mattilsynets inspeksjon av 325 serveringsssteder i Hedmark og Oppland.

Tema: Tilsynsresultater


Ikke helsefarlige nivåer av tungmetaller i villsopp fra Rana

03.01.2013 Mo i Rana har gjennom mange år vært utsatt for utslipp av tungmetaller fra industrien. En undersøkelse fra Mattilsynet viser imidlertid at det ikke er helsefarlig å spise sopp fra området.

Tema: Tilsynsresultater


Campylobacter, Salmonella og Listeria på zoonosetoppen i EU

Salmonellabakterie

03.01.2013 De tre vanligste årsakene til sykdomssmitte fra mat og dyr til mennesker i EU er bakteriene Campylobacter, Salmonella og Listeria. Det viser en oppsummeringsrapport for 2008 fra EU. Rapporten viser også at det er færre som ble syke av maten i 2008, sammenlignet med 2007.

Tema: Tilsynsresultater


Positiv utvikling i dagligvarebransjen

En inspektør fra Mattilsynet inspiserer en kjøttdisk i en dagligvarebutikk

03.01.2013 Forholdene for å ivareta mattryggheten i mange kjedetilknyttede dagligvarebutikker er vesentlig bedret i de seneste årene. Det viser et nasjonalt tilsynsprosjekt fra Mattilsynet i 2009.

Tema: Tilsynsresultater


"Ikke spiselige" pinjekjerner trolig årsak til smaksforstyrrelser

Pinjekjerner i en haug.

03.01.2013 Mange forbrukere har opplevd ubehagelig metallisk smak etter å ha spist pinjekjerner. Smaksforstyrrelsene skyldes sannsynligvis innblanding av to spesielle arter av pinjekjerner, Pinus armandii og Pinus massoniana, som dyrkes i Kina. Artene regnes ikke som spiselige, men de skal ikke være helsefarlige.

Tema: Tilsynsresultater


Tilskuddsblanding med LGG kan ikke omsettes i Norge

Baby som drikker av tåteflaske.

17.04.2013 På bakgrunn av risikovurderinger foretatt av Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) og et føre-var prinsipp, har Mattilsynet valgt å trekke tillatelsen for omsetning av Nutramigen 2 med LGG (probiotika). Dette er en tilskuddsblanding beregnet for sped- og småbarn fra ca. 6 måneders med kumelk- og/eller soyaproteinallergi.

Tema: Tilsynsresultater


Årsrapport miljøgifter i fisk og fiskevarer 2008

Fisk som ligger på is

03.01.2013 Forekomsten av dioksiner og dioksinlignende PCB i marine oljer i form av kosttilskudd er lave, og forekomsten i Svolværpostei er under grenseverdien. Forekomsten i makrell fanget i Grenlandsfjorden og området rundt Jomfruland er også lav, mens det er høye dioksinforekomster i ål fanget i samme område.

Tema: Tilsynsresultater