Tilsynsresultater

(?)url: https://www.matportalen.no/

Lite fremmedstoffer i vegetabilsk mat i 2013

Grønnsaker i en handlekurv

04.07.2014 Mattilsynet gjennomførte i 2013 en begrenset kartlegging av fremmedstoffer i vegetabilsk mat. Det ble ikke avdekket urovekkende funn i undersøkelsen, men en prøve av potet hadde bly over fastsatt grenseverdi.

Tema: Tilsynsresultater


Lite antibiotikaresistente bakterier blant norske griser

Grisemor med unge som dier

10.07.2017 For å få oversikt over spredningen av antibiotikaresistente gule stafylokokker, LA-MRSA, har Mattilsynet tatt prøver i nesten 1000 norske grisebesetninger. Prøvene viser at bakterien kun ble funnet i en besetning. LA-MRSA kan finnes i kjøttet fra svin som er smittet med bakterien, men sannsynligheten for at mennesker skal bli smittet gjennom å spise svinekjøtt er svært liten.

Tema: Tilsynsresultater


Trygg mat på sommaropne serveringsstader 

Frokost buffet

25.06.2014 Sesongopne turistverksemder i Hordaland og Sogn og Fjordane har stort sett gode rutinar for hygienisk lagring og handsaming av mat. Det er konklusjonen etter at Mattilsynet har vore på tilsyn hos 64 små og store sommaropne serveringsstader i fjor.

Tema: Tilsynsresultater


Dårlig hygiene på mange Grünerløkka-restauranter

Mattilsynets inspektør sjekker lageret på en restaurant

20.06.2014 2/3 av virksomhetene hadde ikke tilfredsstillende orden og renhold. Det viser Mattilsynets kontroll av 44 spisesteder på Grünerløkka.

Tema: Tilsynsresultater


Fortsatt få funn av ulovlig genmodifisert materiale på det norske markedet

To maiskolber

19.06.2014 Mattilsynets tilsynsprosjekt viser at det er få funn av ulovlig genmodifisert materiale på det norske markedet. I 2013 ble det påvist ulovlig GMO-innhold (genmodifisert) i 4 av totalt 63 prøver av næringsmidler.

Tema: Tilsynsresultater


Lavt innhold av plantevernmidler i maten

Granatepler, appelsiner, mandariner, bananer, lime, pærer, squash, sitroner og epler ligger i kasser

19.06.2014 Innholdet av plantevernmiddelrester i produkter på det norske markedet er lavt. Det viser undersøkelser Mattilsynet har gjort. 98 prosent av prøvene overholdt de fastsatte grenseverdiene.

Tema: Tilsynsresultater


Ingen nye funn av udeklarert hestekjøtt

Karbonader med løk

18.06.2014 Mattilsynet har sammen med andre europeiske matmyndigheter DNA-testet produkter merket med storfekjøtt for å se om de inneholdt hestekjøtt. Analysesvarene er nå klare. Det ble ikke påvist hestekjøtt i de norske produktene.

Tema: Tilsynsresultater


Lite fremmedstoffer i animalsk mat

Død elg

16.06.2014 Det ble funnet ulovlige rester av veterinærmedisinske legemidler og tungmetaller i ca 3 prosent av prøvene fra animalsk mat. Funnene var ikke alvorlige. Det viser Mattilsynets overvåknings- og kartleggingsprogram for fremmedstoffer i animalsk mat i 2013.

Tema: Tilsynsresultater


Internkontrollen med kosttilskudd må bedres

Ulike typer kosttilskudd i en skål.

10.07.2017 Mattilsynet har i et nylig avsluttet tilsynsprosjekt avdekket at 6 av 10 kosttilskuddsbedrifter har for dårlige internkontrollrutiner. De mangler gode nok rutiner for å faktisk kontrollere hvor mye D-vitamin det finnes i produktene de selger. - Skuffende, mener prosjektleder Ann-Louise Grimstad.  Hun har ledet tilsynsprosjektet, som har undersøkt 61 av de mest solgte kosttilskuddene med D-vitamin på det norske markedet.

Tema: Tilsynsresultater


Mattilsynet forventer renhold og orden på serveringsteder

10.07.2017 24. april gjennomførte Mattilsynet uanmeldte inspeksjoner på 40 serveringssteder i Bergen. Ingen steder ble stengt, men nesten halvparten av stedene vil få oppfølging på grunn av avvik.

Tema: Tilsynsresultater