Tilsynsresultater

(?)url: https://www.matportalen.no/

Ikke nødvendigvis gunstig å erstatte salt med kaliumklorid

salt, grovt salt

22.02.2018 Befolkningen i Norge får hver dag i seg dobbelt så mye salt som anbefalt, og 75 prosent av saltet vi spiser kommer fra bearbeidete matvarer. Det er viktig for folkehelsen å redusere saltinntaket i befolkningen. Salterstattere benyttes av noen matprodusenter som ledd i dette arbeidet, og kaliumklorid er brukt i industrien. En ny nytte- og risikovurdering viser at dette stoffet for en stor del av befolkningen ikke er en gunstig salterstatter. 

Tema: Kosthold og helse


Stabilt nitratinnhold i salat og spinat

Salatblader

31.03.2014 Salat og spinat som omsettes i Norge har stort sett nitratinnhold under de fastsatte grenseverdiene. Det viser Mattilsynets overvåkningsprogram for 2013. Kun én av 68 stikkprøver hadde for høyt nitratinnhold. Nitratinnholdet i stikkprøver av salat og spinat har vært relativt stabilt de siste årene.

Tema: Tilsynsresultater


Hygiene og plantevernmiddel i jordbær-, salat- og urteproduksjon

Mange modne jordbær ligger samlet

07.03.2014 Hygienen er stort sett god hjå dei som dyrkar salat, urter og jordbær i Rogaland og Agder. Det er konklusjonen etter at Mattilsynet har vore på tilsyn hjå produsentane.

Tema: Tilsynsresultater


Helsefarlige grønnsaker kan havne på middagsbordet

Frukt og grønnsaker

03.03.2014 Det viser rapporten fra det nylige avsluttede nasjonale tilsynsprosjektet til Mattilsynet. Gjennom et helt år har vi undersøkt 30 importører av ferske grønnsaker. Så mange som 70 prosent av de undersøkte importørene tar aldri prøver av maten for å forsikre seg at den ikke er smittet med helseskadelige bakterier, virus eller parasitter.

Tema: Tilsynsresultater


Lite tungmetaller i sei

Seifilet.

21.02.2014 Sei fra Nordsjøen og Skagerrak har lave nivå av tungmetaller i filet. Det viser en undersøkelse NIFES har gjort på oppdrag for Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Mattilsynet stenger Froland Slakteri

Slakteskrotter av sau på slakteri

07.11.2017 Mattilsynet stengte Froland slakteri i Aust-Agder 6. februar for å hindre at helsefarlig kjøtt kommer ut til forbrukerne. Folk som har kjøpt kjøtt i butikken fra Froland slakteri merket med EFTA-nummer 288, datert senere enn 5. oktober 2013, bør kaste kjøttet eller levere det tilbake der de har kjøpt det.

Tema: Tilsynsresultater


Flere mangler grunnleggende kontroll med bakterien Listeria

Myk ost

06.02.2014 Mattilsynet har undersøkt virksomheter som produserer mat som er ferdig til servering. Flere av virksomhetene hadde ikke god nok kontroll på Listeria, en bakterie som kan gi alvorlig sykdom. Blant de undersøkte virksomhetene finner vi institusjonskjøkken som blant annet produserer mat til sårbare grupper.

Tema: Tilsynsresultater


Feil i matmerkingen rettes opp

Kvinne som sammenligner merkingen på frokostblandinger

09.01.2014 Mattilsynet sjekket i 2013 om de mest vanlige frokostproduktene var villedende merket, og fant merkefeil på halvparten av produktene. Et halvt år senere har 10 av 94 produkter fortsatt merkefeil som må rettes opp.

Tema: Merking av mat