Tilsynsresultater

(?)url: https://www.matportalen.no/

Maten merkes fremdeles for dårlig

22.02.2018 Fjorårets store sjekk av maten på frokostbordet ga nedslående resultater, og heller ikke i år er det merkbar bedring å spore. – Det er fremdeles urovekkende dårlig merking av maten, sier Atle Wold, seksjonssjef i Mattilsynet.

Tema: Merking av mat


Mangelfull merking av næringsinnhold i tex-mex-produkter

Tacoskjell med kjøttdeig og grønnsaker

22.02.2018 Et analyseprosjekt utført på oppdrag for Mattilsynet av tex-mex-mat, viser at fire av åtte analyserte produkter er mangelfullt merket sammenlignet med det analyserte innholdet av næringsstoffer.

Tema: Merking av mat


Ikke nødvendigvis gunstig å erstatte salt med kaliumklorid

salt, grovt salt

22.02.2018 Befolkningen i Norge får hver dag i seg dobbelt så mye salt som anbefalt, og 75 prosent av saltet vi spiser kommer fra bearbeidete matvarer. Det er viktig for folkehelsen å redusere saltinntaket i befolkningen. Salterstattere benyttes av noen matprodusenter som ledd i dette arbeidet, og kaliumklorid er brukt i industrien. En ny nytte- og risikovurdering viser at dette stoffet for en stor del av befolkningen ikke er en gunstig salterstatter. 

Tema: Kosthold og helse


Mattilsynet stenger Froland Slakteri

Slakteskrotter av sau på slakteri

07.11.2017 Mattilsynet stengte Froland slakteri i Aust-Agder 6. februar for å hindre at helsefarlig kjøtt kommer ut til forbrukerne. Folk som har kjøpt kjøtt i butikken fra Froland slakteri merket med EFTA-nummer 288, datert senere enn 5. oktober 2013, bør kaste kjøttet eller levere det tilbake der de har kjøpt det.

Tema: Tilsynsresultater


Mattilsynet forventer renhold og orden på serveringsteder

10.07.2017 24. april gjennomførte Mattilsynet uanmeldte inspeksjoner på 40 serveringssteder i Bergen. Ingen steder ble stengt, men nesten halvparten av stedene vil få oppfølging på grunn av avvik.

Tema: Tilsynsresultater


Internkontrollen med kosttilskudd må bedres

Ulike typer kosttilskudd i en skål.

10.07.2017 Mattilsynet har i et nylig avsluttet tilsynsprosjekt avdekket at 6 av 10 kosttilskuddsbedrifter har for dårlige internkontrollrutiner. De mangler gode nok rutiner for å faktisk kontrollere hvor mye D-vitamin det finnes i produktene de selger. - Skuffende, mener prosjektleder Ann-Louise Grimstad.  Hun har ledet tilsynsprosjektet, som har undersøkt 61 av de mest solgte kosttilskuddene med D-vitamin på det norske markedet.

Tema: Tilsynsresultater


Lite antibiotikaresistente bakterier blant norske griser

Grisemor med unge som dier

10.07.2017 For å få oversikt over spredningen av antibiotikaresistente gule stafylokokker, LA-MRSA, har Mattilsynet tatt prøver i nesten 1000 norske grisebesetninger. Prøvene viser at bakterien kun ble funnet i en besetning. LA-MRSA kan finnes i kjøttet fra svin som er smittet med bakterien, men sannsynligheten for at mennesker skal bli smittet gjennom å spise svinekjøtt er svært liten.

Tema: Tilsynsresultater


Fire serveringssteder i Hedmark ble stengt

Uhygenisk kjøkkenbenk med riskoker

10.07.2017 131 av 258 serveringsteder måtte rette opp forhold, fire steder ble stengt, og ett sted fikk omsetningsforbud for mat utgått på dato. Dette var resultatet da Mattilsynet i perioden januar til mai 2014 sjekket serveringssteder i Hedmark og Oppland.

Tema: Tilsynsresultater


Fire funn av uakseptabel mengde Listeria i 2013

Røket laks med dill og sitron

10.07.2017 Mattilsynet tok i oktober og november 2013 ut prøver av spiseklar mat for å kartlegge forekomst av bakterien Listeria monocytogenes. 501 prøver ble tatt og fire av disse hadde et uakseptabelt høyt nivå av listeriabakterier.

Tema: Tilsynsresultater


Spisesteder i Bergen: Kjøkkenhygienen må forbedres

Mattilsynets inspektør sjekker et restaurantkjøkken

19.12.2014 21 spisesteder i Bergen og omland fikk 20. november uanmeldt inspeksjon av Mattilsynets inspektører. Resultatet viser at mange av spisestedene ikke har god nok kjøkkenhygiene, og må følges opp av Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater