Tilsynsresultater

Er det trygt å spise tang og tare?

Tang i sjøen

21.11.2019 Det er en økende interesse for tang og tare til bruk som mat og tangprodukter kan bli en viktig del i norsk kosthold i fremtiden. Samtidig vet vi for lite om de stoffene i tangprodukter som kan ha negativ effekt på helsen. Derfor må tang og tare generelt brukes med forsiktighet og ikke spises i store mengder. 

Tema: Miljøgifter


Ingen funn av fluorerte stoffer i papp og papir

Pizza i pizzaeske

05.07.2019 Mattilsynet har analysert matkontaktmaterialer av papp og papir for innhold av utvalgte fluorerte stoffer. Det ble ikke funnet målbare nivåer av disse stoffene, som kan være hormonforstyrrende og kreftfremkallende.

Tema: Stoffer i emballasje og kjøkkenredskaper


Sju av 10 serveringssteder får smilefjes

Mann og kvinne ved et kafébord.

29.05.2018 Etter tre måneder med smilefjesordningen har Mattilsynet utført over 3 200 tilsyn over hele landet. I gjennomsnitt får sju av ti serveringssteder smilefjessymbolet, mens svært få får surmunn. Resultatene etter første kvartal viser også at ordningen har ført til en solid bedring av hygienestandarden hos de som har hatt besøk av Mattilsynet.

Tema: Kjøkkenhygiene


Få funn av uønskede stoffer i importert sjømat

Eksotiske fiskeslag, kreps, hummer og skjell

22.02.2018 Analyser av importert sjømat fra land utenfor EU/EØS-området i 2014 viste få tilfeller der uønskede stoffer var over grenseverdien. Statusen på importert sjømat var derfor god i 2014, på samme måte som den har vært tidligere.

Tema: Fisk og skalldyr


Trygge egg fra små og mellomstore eggpakkerier

Kartong med egg

22.02.2018 Mattilsynet har i 2015 ført tilsyn med små og mellomstore eggpakkerier. Funnene viste at egg som ble omsatt ikke utgjorde en fare for mattryggheten.

Tema: Egg


Advarer mot to fiskeoljer etter funn av miljøgifter

Polarol Havmusolje -  best før/batchnr: 092016/009 og Polaris Hvalolje  -  batchnr: 6691

22.02.2018 Mattilsynet advarer mot kosttilskuddene Polarol Havmusolje og Polaris Hvalolje etter funn av miljøgifter over grenseverdi. Vi oppfordrer de som har disse om å kaste dem.

Tema: Fisk og skalldyr


Mattilsynet har analysert Grandiosa og våre andre mest populære frossenpizzaer

Pizza

22.02.2018 Mattilsynet har analysert innholdet av næringsstoffer- og tungmetaller i de mest populære frossenpizzaene på markedet. Samtlige produkter inneholder minimalt med tungmetaller og er frie for transfett.

Tema: Næringsstoffer


Mange barnehager i Hedmark må bedre rutinene for å sikre trygg mat

Barn som spiser.

22.02.2018 34 av 82 barnehager i Hedmark fikk pålegg fra Mattilsynet om å utbedre rutiner, internkontroll og forhold på kjøkken for å sikre trygg mat.

Tema: Kjøkkenhygiene


Importører av matemballasje må bedre kontrollrutinene

Plastikkbokser med grønnsaker

22.02.2018 En undersøkelse fra Mattilsynet viser at importører av matemballasje må forbedre sine rutiner for å unngå at matemballasje inneholder skadelige stoffer.

Tema: Stoffer i emballasje og kjøkkenredskaper


Mattilsynet har analysert fiskekaker, panert fisk, fiskegrateng og fiskepinner

22.02.2018 Mattilsynet har analysert innholdet av næringsstoffer og tungmetaller i noen av de meste solgte fiskeproduktene på markedet. Produktene har endret næringsstoffsammensetning siden tidligere analyser og viser blant annet endring i fettsammensetning.

Tema: Næringsstoffer