Tilsynsresultater

Lite miljøgifter i skjell

Forsker som undersøker et blåskjell

22.02.2018 Det var i 2014 lave konsentrasjoner av E.coli, tungmetaller og andre uønskede stoffer i skjell langs norskekysten. Det viser undersøkelser NIFES har gjort på oppdrag for Mattilsynet.

Tema: Fisk og skalldyr


Mye feil i merkingen av kjøttprodukter

22.02.2018 For tredje år på rad har Mattilsynet gjennomført en kampanje på merking av mat, og i 2015 var det kjøttprodukter som ble kontrollert. Undersøkelsen viste fortsatt mye feil merking også for denne gruppen av matvarer, med nesten to av tre produkter som hadde mangelfull eller feil merking.

Tema: Merking av mat


Endret fettsammensetning i chips

Potetgull med rifler

22.02.2018 Chips har fått et vesentlig lavere innhold av mettet fett, til fordel for enumettet fett. Samtlige produkter er også frie for transfett. Det viser en analyse utført for Mattilsynet.

Tema: Margarin, smør, matolje o.l.


Serveringssteder i Drammen må følge egne renholdsrutiner

Mattilsynets inspektør sjekker et restaurantkjøkken

22.02.2018 Ett serveringssted fikk pålegg om umiddelbar nedvasking av lokaler og utstyr og fire fikk pålegg om å forbedre rutinene for  renhold og orden da Mattilsynet 26.august 2015 kontrollerte 37 serveringssteder i Drammen sentrum.

Tema: Kjøkkenhygiene


Høye verdier av bly funnet i kvernet kjøtt av elg

16.09.2015 Kjøtt rundt sårkanalen på hjortevilt som er felt med blyammunisjon skal fjernes før viltet går til konsum. Her slurver både jegere og foredlingsbransjen. Mattilsynet har undersøkt blyinnholdet i kvernet elgkjøtt som er til salgs, og krever opprydding.

Tema: Fjørfe og kjøtt


God mathåndtering under sommerfestivaler

22.02.2018 Mattilsynet har i løpet av sommeren 2015 ført tilsyn med matserveringen ved Kongsberg Jazzfestival, Økofestivalen i Sande og Elvefestivalen i Drammen. Forholdene var bra.

Tema: Kjøkkenhygiene


Lavt innhold av plantevernmiddelrester i maten i 2014

Granatepler, appelsiner, mandariner, bananer, lime, pærer, squash, sitroner og epler ligger i kasser

26.08.2015 Innholdet av plantevernmiddelrester i produkter på det norske markedet er lavt, viser undersøkelser Mattilsynet har gjort. 98,3 prosent av prøvene var innenfor de fastsatte grenseverdiene.

Tema: Tilsynsresultater


Trygg oppdrettsfisk

Hode på en laks.

18.08.2015 Resultatene fra Mattilsynets overvåkningsprogram i 2014 viser at oppdrettsfisk er trygg å spise. Innholdet av lovlig brukte legemidler og miljøgifter var langt under verdiene som er ansett som trygge.

Tema: Tilsynsresultater


Dårlig renhold og orden på serveringssteder i Drammen

Utildekket mat i skittent og rustent kjøleskap

25.06.2015 Ett serveringssted ble stengt på grunn av helsefare og ni fikk pålegg om utbedringer da Mattilsynet 9.juni 2015 kontrollerte 34 serveringssteder i Drammen sentrum.

Tema: Tilsynsresultater


Mye bra på spisestedene i Bergen

Mattilsynets inspektør sjekker lageret på en restaurant

24.06.2015 Over halvparten av spisestedene i Bergen og omland som hadde Mattilsynet på besøk nylig, fikk karakteren «bra». – Det er vi godt fornøyd med, sier seniorinspektør Margrethe Wold i Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater