Tilsynsresultater

(?)url: https://www.matportalen.no/

Spisesteder i Bergen: Kjøkkenhygienen må forbedres

Mattilsynets inspektør sjekker et restaurantkjøkken

19.12.2014 21 spisesteder i Bergen og omland fikk 20. november uanmeldt inspeksjon av Mattilsynets inspektører. Resultatet viser at mange av spisestedene ikke har god nok kjøkkenhygiene, og må følges opp av Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Lite fremmedstoffer i oppdrettsfisk

Laks i merd som blir foret i oppdrettsanlegg.

11.12.2014 Overvåkningen dokumenterer at oppdrettsfisk er trygg å spise. Det er lave konsentrasjoner av medisinrester og andre uønskede stoffer i oppdrettsfisk. Innholdet av lovlig brukte legemidler og fremmedstoffer var langt under grenseverdiene. Det viser en ny rapport NIFES har laget på oppdrag fra Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Mangelfull merking av næringsinnhold i tex-mex-produkter

Tacoskjell med kjøttdeig og grønnsaker

22.02.2018 Et analyseprosjekt utført på oppdrag for Mattilsynet av tex-mex-mat, viser at fire av åtte analyserte produkter er mangelfullt merket sammenlignet med det analyserte innholdet av næringsstoffer.

Tema: Merking av mat


Stort sett bra hygiene i ferskvareavdelinger

Kjøtt i ferskvaredisk

26.11.2014 69 posent av ferskvareavdelingene i Hedmark og Oppland hadde ingen eller små avvik da Mattilsynet i perioden juli til september 2014 gjennomførte uanmeldte inspeksjoner på alle butikkene, totalt 67, som har ferskvareavdeling eller ferskvaredisk.

Tema: Tilbaketrekkinger


Lave nivåer av miljøgifter i marine oljer

Fiskeoljekapsler på en skje

14.11.2014 Nye analyser av marine oljer brukt i kosttilskudd viser lave nivåer av miljøgifter. Tre forskjellige fiskeoljer, fire prøver av oljer som var blandinger av fiskeoljer og planteoljer, en prøve av krillolje og to prøver av seloljer er analysert.

Tema: Tilsynsresultater


Maten merkes fremdeles for dårlig

22.02.2018 Fjorårets store sjekk av maten på frokostbordet ga nedslående resultater, og heller ikke i år er det merkbar bedring å spore. – Det er fremdeles urovekkende dårlig merking av maten, sier Atle Wold, seksjonssjef i Mattilsynet.

Tema: Merking av mat


Fire funn av uakseptabel mengde Listeria i 2013

Røket laks med dill og sitron

10.07.2017 Mattilsynet tok i oktober og november 2013 ut prøver av spiseklar mat for å kartlegge forekomst av bakterien Listeria monocytogenes. 501 prøver ble tatt og fire av disse hadde et uakseptabelt høyt nivå av listeriabakterier.

Tema: Tilsynsresultater


EFSA-rapport om Listeria

Myk ost

16.09.2014 EUs mattrygghetorgan EFSA gjennomførte i 2010 og 2011 et omfattende overvåkingsprogram på bakterien Listeria monocytogenes i utvalgte spiseklare matvarer som røyt og gravet fisk, ost og kjøtprodukt. Overvåkingsprogrammet ble gjennomført i 26 EU-land og i Norge.

Tema: Smittestoffer


Dårlig hygiene hos halvparten av hurtigmatstedene

Hamburger i brød med sesamfrø.

29.08.2014 Mattilsynet i Buskerud, Vestfold og Telemark har utført mer enn 340 tilsyn i hurtigmatbransjen. Mer enn halvparten hadde ikke tilfredsstillende orden og renhold.

Tema: Tilsynsresultater


Fire serveringssteder i Hedmark ble stengt

Uhygenisk kjøkkenbenk med riskoker

10.07.2017 131 av 258 serveringsteder måtte rette opp forhold, fire steder ble stengt, og ett sted fikk omsetningsforbud for mat utgått på dato. Dette var resultatet da Mattilsynet i perioden januar til mai 2014 sjekket serveringssteder i Hedmark og Oppland.

Tema: Tilsynsresultater