Småkryp i maten:

Bli kvitt fruktfluene

Mange irriterer seg over skyen av små fluer som omgir frukt- og grønnsaksfat på kjøkkenet. Nå kan du lære hvordan du kan få has på fruktfluene.

Gulbrun fruktflue

Drosophila funebris (hann). Foto: Hallvard Elven (illustrasjon)

Fruktfluer

  • Fruktfluer heter på latin Drosophilidae, og blir også kalt eddikflue eller bananflue.
  • 2-4 mm lange
  • Har ofte gulbrune farger, men kan også være gråspraglet
  • Meget rask og stor formeringsevne. Hunnen legger flere hundre egg og disse klekker etter bare én til to dager
  • Larvene er gulhvite med to karakteristiske åndetuber på bakkroppen

De såkalte fruktfluene er ofte mest synlige på kjøkkenet om høsten, men kan opptre innendørs hele året. Fluene formerer seg raskt dersom de har tilgang til gjærende frukt, skvetter i tomflasker, søppel og andre matrester.

Ikke farlige

Fordi fluene flyr mellom rene og urene miljøer, kan de spre sykdomsfremkallende smittestoffer, men dette er trolig av mindre betydning i praksis. Siden fluene lever av bedervede varer og søppel kan de ikke kalles skadedyr. Men de kan uten tvil være til sjenanse når de opptrer som en sky over fruktfatet.

Utsatte matvarer

Fruktfluene kommer gjerne inn på kjøkkenet gjennom åpne vinduer eller med frukt eller andre matvarer der egg og larver trives. Larvene utvikles i gjærende emner, som for eksempel råtten eller halvråtten frukt, skvetter av øl og vin, sur melk, avløpsvann og liknende. De voksne fluene tiltrekkes spesielt av gjæringsprodukter som eddik og alkohol.

Bli kvitt dem

Skal du bli kvitt fluene, må du først og fremst i å finne ut hvor larvene formerer seg. Der vil du gjerne også finne mange voksne fluer som er ute for å spise og legge egg.

Når du har fjernet maten eller restene fluene har levd på, vil det fortsatt kunne sverme fruktfluer der i flere uker. Derfor er det viktig å fortsette å rense opp med jevne mellomrom. Forhindrer du at fluene fortsetter å formere seg, vil de dø ut etter hvert..

Har du behov for å bli kvitt fruktfluene enda raskere, kan du bruke et insektmiddel. Gjenta behandlingen med noen dagers mellomrom til problemet er borte. Husk på å dekke til mat og drikke før du bruker insektmiddelet.

Forebygg fluene

  • Tøm tomflaske- eller returbokslagre regelmessig
  • Ikke la frukt eller grønnsaker bli liggende lenge i søppelkasser eller avfallsdunker
  • Sørg for generelt god hygiene