Småkryp i maten:

Kakerlakker kan spre smitte

Kakerlakker utgjør en potensiell smitterisiko, og er derfor uønskede gjester på restauranter og i bolighus. Matimport og økt reisevirksomhet er to av årsakene til at disse uønskede skadedyrene er vanlige skadedyr i Norge.

Kakerlakk

 Foto: iStockphoto

Kakerlakker

  • Kakerlakker (Dictyoptera) regnes som primitive insekter
  • Det finnes ca. 4.000 arter på verdensbasis, men bare ca. 20 av disse regnes som skadedyr
  • Markkakerlakken er eneste frittlevende kakerlakk i Norge. Denne gjør ikke skade i boliger
  • En del tropiske kakerlakker finnes innendørs i Norge, og det er disse som regnes som skadedyr
  • Varierer i størrelse fra 0,5 til 4,5 cm
  • Er altetende og aktive om natten. På dagtid sitter de gjemt i sprekker og andre hulrom der det er mørkt
  • Er avhengige av varme områder, samt tilgang til vann og fuktighet

I Norge finnes kun én frittlevende kakerlakkart, den såkalte markkakerlakken, som finnes over hele landet. Den kan ofte forville seg inn i hus, men kan ikke formere seg innendørs og gjør heller ikke skade. Det finnes imidlertid en del tropiske kakerlakker innendørs i Norge, og disse utgjør en gruppe skadedyr som må bekjempes.

Importeres fra utlandet

Det er tysk kakerlakk som er hovedproblemet her i Norge, og disse er blitt ganske vanlig i næringsmiddelbedrifter, restauranter og privatboliger over hele landet. Enkelte er så uheldige at de får med seg kakerlakker i bagasjen hjem fra ferie i utlandet, og dermed sprer de seg videre her i landet. Import av matvarer fra utlandet er en annen vanlig kilde til spredning. I tillegg foregår det nok også en spredning av kakerlakker fra etablerte bestander i Norge.

Kan spre smitte

Kakerlakker utgjør en potensiell smitterisiko, slik som mange andre insekter. Problemet er at de går fra skitne områder, som for eksempel sluk, til steder som skal være rene - som kjøkkenbenken eller skap der det oppbevares mat.

Analyser av kakerlakker viser at de er bærere av ulike typer bakterier, virus, sopp og parasitter. Det er rapportert at kakerlakker kan spre bakterier som for eksempel Salmonella og E.coli til mennesker, og det er også påvist at skadedyrene kan smitte mennesker med flercellete parasitter som krassere, bendelmark og rundmark.

Kan forårsake allergi

I tillegg til at de utgjør en smittefare, forårsaker kakerlakker mekanisk skade på mat, fór, planter, bøker, papir etc. Dessuten skiller de ut et sekret som lukter vondt og griser til.

Kakerlakker kan også være allergifremkallende, og det er derfor de helst ikke bør få fotfeste i bolighus. Allergi mot kakerlakker er utbredt i områder der kakerlakker er vanlig. Vanlige allergiske reaksjoner er astma og hudirritasjoner hos dem som oppholder seg i bygninger med kakerlakker.

Hvordan bli kvitt dem?

Det er mulig å forsøke å bli kvitt kakerlakker på egenhånd, men det kan være utfordrende. Særlig i leilighetsbygg der de sprer seg gjennom rørgjennomføringer og ventilasjonsanlegg, slik at det er vanskelig å få has på alle.

Skadedyrfirmaer bekjemper kakerlakker ved bruk av kjemiske midler, som spray eller forgiftet åte. De kjemiske midlene påføres de områdene der kakerlakkene befinner seg, f.eks. i sprekker bak lister, i kjøkkenskap, bak kjøkkeninnredninger, bak komfyrer og kjøleskap, rundt rørgjennomføringer, inne i ventilasjonsanlegg, rundt sluk og varmtvannsberedere osv.