Småkryp i maten:

Støvlus - en vanlig plageånd

Støvlus er normalt ikke skadelige, men kan forurense og ødelegge matvarer i private hjem, på lagre og i butikker. Støvsugeren er et godt våpen mot de små plageåndene.

Tegning av lys brun støvlus

Brun støvlus (Lepinotus patruelis) er 2-3 mm lang og lys brun som voksen Foto: Hallvard Elven (illustrasjon)

Støvlus (Psocoptera) er små, millimeter store insekter som ofte er vingeløse. Småkrypene er meget vanlige innendørs der de finnes i matvarer og på steder med høy fuktighet.  Hvor vanlig støvlus er i Norge er ikke undersøkt, men det er blant de vanligste insektene som sendes  for analyse til Folkehelseinstituttet.

50 arter i Norge

Inne kan man finne støvlus i alle rom, men  de er vanligst på fuktige steder, som for eksempel på kjøkken og bad. En britisk undersøkelse fra 1997 viste at ca. 30 prosent av alle husholdninger hadde støvlus på kjøkkenet. Dette var en dobling sammenliknet med 1987.

Her i landet finnes det i overkant av 50 støvlusarter. Brun støvlus er kanskje den vanligste arten innendørs, både i private hjem, næringsmiddelbedrifter og butikker.

Den viktigste føden til støvlusa er muggsopp. Når luftfuktigheten er høy, vil alle matvarer som muggsopp kan vokse på bli mat for støvlusene. De kan også spise direkte på tørre matvarer som inneholder sukker og stivelse. Sukker, mel og kornblandinger er derfor vanlige matvarer hvor man kan finne støvlusene.

Trivselsproblem

I bolighus er støvlus først og fremst et trivselsproblem fordi de kan forekomme i stort antall på fuktige steder. I kjøkkenskapet kan de også ødelegge og forurense matvarer. Blir antallet støvlus høyt i næringsmiddelbedrifter, lagre eller butikker kan matvarer bli forurenset og ødelagt.

Støvlus kan finnes i ganske stort antall i husstøv, og dette kan forårsake plager hos pasienter med luftveis- og allergiproblemer.

Hvordan forebygge støvlus?

Det kan være vanskelig å forebygge støvlus fordi de trives over alt der det er fuktig. De kan spre seg med vind og luftstrømmer, og kan også komme inn i huset via mel eller andre matvarer.

For å unngå støvlus bør du oppbevare matvarer tørt og kjølig i tette bokser. Generelt er det lurt å støvsuge kjøkkenskap i stedet for å vaske. På den måten tilføres det ikke fuktighet, noe som gir bedre levevilkår for insektene.

Hvordan bli kvitt støvlus?

Folkehelseinstituttet mener det knapt er mulig å bli helt kvitt støvlus, men det er godt mulig å holde antallet på et lavt nivå. Den beste bekjempelsen og forebyggingen bestå i å gjøre forholdene permanent ugunstige for disse småkrypene.

Dersom en oppdager store mengder med støvlus i matskapet, bør alle matvarer i samme skap undersøkes.

Matvarer med støvlus kan legges i dypfryseren et par døgn, eventuelt varmes opp i stekeovnen til 60 grader i en time. Matskapet bør deretter støvsuges og støvsugerposen kastes. Vasking anbefales ikke fordi det tilfører fuktighet som støvlusene liker. Det er mindre risiko for angrep av støvlus der det er tørt og kjølig enn der det er varmt og fuktig. I tillegg hjelper det å oppbevare matvarene i tette bokser.

Kjemikalier unødvendig

I næringsmiddelbedrifter, i butikker og på lager bør de som er ansvarlige først og fremst forsøke å fjerne støvlus ved å senke temperatur og luftfuktighet og fjerne mat som er sterkt angrepet. Er det mulig å holde temperaturer under 20 grader, vil antall av støvlus forbli lavt.

Bruk av kjemikalier mot støvlus er unødvendig, og har liten effekt. Støvlusene kommer raskt tilbake hvis forholdene er gunstige. Det er også viktig å tenke på at kjemikalier aldri skal brukes i nærheten av matvarer.