Er det like hygienisk å bruke eingongshanskar som å vaske hendene?

Et par hender blir vasket i en baderomsvask

Hanskar er ikkje ei erstatning for handvask, men eit supplement for å oppretthalde god handhygiene.

Hanskar er ikkje ei erstatning for handvask, men eit supplement for å oppretthalde god handhygiene. Hanskar kan berre brukast til éin arbeidsoperasjon om gongen, dermed er det nødvendig å skifte hanskar ofte dersom du arbeider med oppgåver med ulik forureiningsgrad. Du kan med andre ord ikkje arbeide med rått og varmebehandla kjøtt samtidig utan å byte hanskar mellom oppgåvene.