Kor ofte bør eg byte kjøkkenklut?

En kjøkkenklut ligger i oppvaskkummen sammen med tallerkener, kopp og fjøl

Kor ofte kjøkkenkluten skal skiftas ut, er avhengig av bruken, ikkje av kor mange dagar han er i bruk. Dersom han er tydeleg skiten, bør han bytast ut sjølv om han nyleg er skifta. Det er mange bakteriar som har gode føresetnader for å vekse og formeire seg i kjøkkenklutar. Alle bakterietypar som har gode vekstvilkår ved fukt og temperaturar på opptil 60 ˚C, vil også trivast i kjøkkenklutane. Tørkerull kan vere eit godt alternativ til kjøkkenkluten.