Kva type skjerebrett er mest hygienisk – plast eller tre?

Skjærebrett med biff på-

 Foto: iStockphoto

Begge er like hygieniske dersom ein bruker, reingjer og held dei ved like slik at ein unngår forureining, spesielt kryssforureining, til mat. Plastfjøler er normalt lettare å halde reine, men trefjøler har visse fortrinn når det gjeld teknologi, skjereeigenskapar etc. Visse tresortar er hevda å ha antimikrobielle eigenskapar, men det må ikkje vere ei orsaking for å ikkje å ha ein god skjerehygiene.