Lite tilfredsstillende forhold hos cateringvirksomhetene

Mattilsynet i Oslo, Asker og Bærum gjennomførte høsten 2017 en tilsynskampanje i cateringvirksomheter. 35 bedrifter fikk besøk. Seks var bra, en ble stengt. Resten fikk større eller mindre pålegg om utbedringer.

Mattilsynet fant blant annet muggen salat. Foto: Mattilsynet

Hensikten med kampanjen var å føre tilsyn med et utvalg av cateringvirksomheter i Oslo, Asker og Bærum som lager og transporterer et stort og variert utvalg av matretter, men som ikke omfattes av smilefjesordningen.

Det var flest problemer i forhold til renhold, forurensningsfare, kjølelagring og transport, nedkjøling og allergenmerking, mens de fleste bedriftene hadde gode rutiner på områdene personlig hygiene, kjølelagring i virksomheten, varmholding av mat og bruk av emballasje. 

For mange mangler

Mattilsynet er ikke fornøyd med at så mange som 80% av virksomhetene som ble inspisert hadde vesentlige mangler når det gjelder grunnleggende forutsetninger for god hygiene og trygg mat. Det gjelder for eksempel cateringvirksomheter som ikke har god nok arbeidspraksis slik at kjøkkenet holdes rent, mangler ved nedkjøling av varm mat og fare for forurensing av mat. Det er viktig at cateringvirksomheter har en god arbeidspraksis slik at kjøkkenet holdes rent og at nedkjølingen av varm mat gjøres raskt nok.

Mangelfullt renhold kan føre til forurensing av maten. I et kjøkken med mangelfullt renhold kan det også være større fare for funn av skadedyr – som også kan forurense maten.

Nedkjøling av mat er viktig for å unngå vekst av bakterier som kan gjøre at man blir syk av å spise maten. Nedkjøling fra 60 grader til 10 grader skal skje raskt. Deretter må videre nedkjøling fra 10 grader til 4 grader skje så hurtig som mulig.

Mattilsynet er ikke tilfreds med at halvparten av cateringvirksomhetene inspisert i kampanjen ikke opplyste godt nok om allergener i maten. For allergikere er det viktig å få opplysninger om allergener i maten både før man bestiller og at det følger med opplysninger om allergener med maten.

Ikke omfattet av smilefjes

Cateringvirksomheter er ikke omfattet den nasjonale smilefjesordningen. Vi ser at det er viktig at Mattilsynet fører tilsyn også i denne kategorien virksomheter, slik at dårlige forhold og regelverksbrudd avdekkes og utbedres.

Mange eierskifter

Under kampanjen erfarte vi at mange cateringvirksomheter i Oslo, Asker og Bærum har skiftet eier, byttet lokaler eller var opphørt uten at ansvarlig eier har registrere dette i Mattilsynet sitt register. Driftsansvarlig har plikt til å melde fra om driften og oppdatere registreringene ved endringer.

For mer informasjon, liste over virksomheter som ble kontrollert og bilder, se Rapport: Tilsynskampanje catering Oslo, Akershus og Bærum

 

Kontaktperson:
Inger-Marie Øymo, seksjonssjef Mattilsynet, region Stor-Oslo, avdeling Oslo, Asker og Bærum , mobil 97 72 58 60