Mange barnehager i Hedmark må bedre rutinene for å sikre trygg mat

34 av 82 barnehager i Hedmark fikk pålegg fra Mattilsynet om å utbedre rutiner, internkontroll og forhold på kjøkken for å sikre trygg mat.

Barn som spiser.

 Foto: Helsedirektoratet

Hva Mattilsynet sjekket

  • Allmenne krav til lokaler, altså lokalenes egnethet, vedlikehold, håndvaskmuligheter, orden og renhold.
  • Temperaturstyring: Rutiner for å sikre kjølekjeden, fryselagring, eventuell tining, varmholding og nedkjøling.
  • Lagring og håndtering av næringsmidler: Rutiner for å hindre kryssforurensning, skille mellom rent og urent utstyr, rå og varmebehandlet mat, tildekking av matvarer ved lagring og sporbarhet.
  • Personlig hygiene: Bruk av forkle ved matlaging, rutiner for håndvask og rutiner ved sykdom.
  • Vannkvalitet: Prøvetakingsplan for barnehager med privat vannforsyning.

Mattilsynet har i 2015 sjekket 82 barnehager i kommunene Eidskog, Elverum, Engerdal, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Trysil, Våler, Åmot og Åsnes.

Halvparten av påleggene som ble gitt handlet om at barnehagen må forbedre og revidere sine driftsmessige rutiner. Internkontrollen er ikke er god nok.

 - Her har barnehagene et forbedringspotensial. For å ivareta mattryggheten må de sørge for å ha kontroll og styring med håndtering og servering av mat. De skal ha kontroll på temperaturstyringen av mat ved å ha rutiner for å sikre kjølekjeden, fryselagring, eventuell tining, varmholding og nedkjøling, sier avdelingssjef for Mattilsynet i Glåmdal og Østerdal, Siv Jorunn Nordlund.

Kjøkken må utbedres

Andre halvparten av påleggene gjaldt manglende vedlikehold og utbedringer av kjøkken, innredning og utstyr, eksempelvis hadde flere barnehager håndvaskarmatur som betjenes med hendene og ikke fotocelle eller knestyrt armatur.

 - Barnehagen skal ivareta dette via sitt eget avvikssystem, de skal ha en vedlikeholdsplan. Vi ser et helt klart behov for vedlikehold av kjøkken og tilhørende innredning og utstyr i flere barnehager, sier Nordlund.

Målsetningen med Mattilsynets tilsyn var å påse at det lages og serveres helsemessig trygg mat til barn i barnehager. 

God opplæring i hygiene og rutiner på kjøkkenet er viktig

Svært få barnehager har eget kjøkkenpersonale. I de fleste barnehagene rullerer kjøkkenansvaret mellom de ansatte, som alle skal ha tilstrekkelig opplæring i hygiene og rutiner på kjøkkenet.

 - Vi ser at dette er en utfordring i flere barnehager. Mattilsynet minner derfor om at det er barnehagens ansvar å sørge for god opplæring av de ansatte, sier Siv Jorunn Nordlund.

Det er stort smittepress i barnehager, både med utbrudd av virussykdommer og bakteriologisk smitte. I barnehager der personalet legger stor vekt på grunnleggende hygieniske prinsipper ved håndtering, tilberedning og servering av mat, er risikoen for matbåren smitte betydelig redusert.

Mattilsynet følger opp den enkelte barnehage som fikk pålegg for å sikre at barnehagene etablerer gode rutiner for håndtering og servering av mat.