Stadig bedre resultater fra smilefjesordningen

Etter to fulle runder med smilefjesordningen, og mer enn 15 000 gjennomførte tilsyn, viser tallene at stadig flere serveringssteder får smilefjes ved første gangs tilsyn.

Mann og kvinne ved et kafébord.

Stadig flere spisesteder får smilefjes etter første gangs besøk av Mattilsynet. Foto: iStockphoto / Mattilsynet

- Dette er en bekreftelse på at smilefjesordningen virker etter hensikten, og at hygienestandarden i serveringsbransjen blir stadig bedre, sier Ole Fjetland, direktør for avdeling mat i Mattilsynet.

Etter to runder har antallet serveringssteder som fikk smilefjes ved første gangs tilsyn på landsbasis økt fra 66 prosent til 72 prosent. Samtidig er antallet som fikk strekmunn redusert fra 31 til 27 prosent, og serveringssteder som fikk sur munn er nå bare 1 prosent (to prosent i første runde).

Flest feil med allergenmerking

Selv om situasjonen blir stadig bedre, finner Mattilsynets inspektører fortsatt forhold som må følges opp før smilefjeset er på plass. Det punktet hvor inspektørene finner flest brudd på regelverket er merking av allergener på menyer og lignende. I første runde var det hele 59 prosent som fikk en anmerking på dette, i andre runde er tallet sunket til 41 prosent. På de neste punktene følger anmerkinger på hygienisk standard på lokaler og utstyr, rutiner for internkontroll, håndvask, samt brudd i kjølekjeden.

Regionale forskjeller

Det er imidlertid store forskjeller fra et landsgjennomsnitt til de forskjellige regionene. Men også her går utviklingen den rette veien. I Stor-Oslo fikk 55 prosent smilefjes etter andre runde, 43 prosent strekmunn, og to prosent sur munn. Etter første runde var tallene henholdsvis 54 prosent, 41 prosent og fem prosent. De beste resultatene finner vi i Midt-Norge hvor 86 prosent fikk smilefjes, 13 prosent strekmunn og én prosent sur munn etter andre runde med smilefjestilsyn. En nærliggende årsak til det lave antallet i Midt Norge er at regionen har testet smilefjesordningen som pilot siden 2007 og har oppnådd gode resultater.

Nasjonal hygienekontroll

Smilefjesordningen trådte i kraft 1. januar 2016. Om lag 7500 serveringssteder er med i ordningen, de aller fleste kafeer og restauranter. Gatekjøkken og cateringvirksomheter er ikke omfattet av ordningen. Når Mattilsynet kommer på smilefjestilsyn, er det fire hovedområder innen matlovgivningen som kontrolleres av inspektøren:

  • Ledelse og rutiner
  • Lokaler og utstyr
  • Mathåndtering og tilberedning
  • Sporbarhet og merking

Gjennom uanmeldte tilsyn deles det ut tre symboler, og en smilefjesrapport skal henge godt synlig for alle som gjester serveringsstedet. Symbolet varierer mellom smilefjes, strekmunn og sur munn, og er et enkelt uttrykk for hvordan mattryggheten er i varetatt ved serveringsstedet.

Smilefjesordningen gir publikum mulighet å foreta informerte valg av spisesteder ut fra rangeringen som symbolene gir. Her finner du resultatene fra smilefjestilsynet

Kontakt:
Pressevakten i Mattilsynet, mobil 469 12 910, eller kommunikasjon@mattilsynet.no