Bacillus cereus

Matforgiftning forårsaket av Bacillus cereus kan forårsake både oppkast og diare.

Bakterier

 Foto: iStockphoto

Bacillus cereus er en vanlig forekommende bakterie i jord. Bakterien finnes oftest i matvarer der råvarene er egg, melk, kjøtt, ris eller kornprodukter. Produkter som er varmebehandlet slik at konkurrerende mikroflora er drept, kan være årsak til matforgiftning forårsaket av Bacillus cereus. Bakterien kan overleve koking fordi den danner sporer.

Matforgiftning opptrer fortrinnsvis i produkter som er laget et døgn eller to før den spises og som oppbevares uten tilstrekkelig kjøling. Hjemmelaget potetstappe og vaniljesaus er eksempler på produkter som gir gode vekstforhold for Bacillus.

Oppkast forårsakes av et giftstoff bakterien produserer i matvaren, mens diare er forårsaket av giftstoffer som er produsert i tarmen etter at bakterien har etablert seg der.

Forebygging

Varmebehandlede matvarer som lagres en tid før konsum, må oppbevares i kjøletemperatur. Ved tillaging av store mengder av matvaren bør kjøling skje i mindre porsjoner for å sikre raskest mulig temperatursenking i hele produktet.