Faktaartikkel:

Behandling av viltkjøtt 

Viltkjøtt er i utgangspunktet en delikatesse, men kan desverre lett bli ødelagt dersom det ikke behandles riktig. Det er derfor viktig at jegeren har utstyr og kunnskap til å ta vare på kjøttet, slik at man unngår bederving eller forurensning.

Elg

Elg Foto: Statskog, Jim Tovås Kristensen

Det er viktig med god hygiene ved all håndtering av slaktet. Jegeren selv, og utstyr som benyttes (for eks. kniv), er den største potensielle forurensningskilden. Hvis du ikke er frisk, overlat utslakting til andre.

Dette bør jegeren tenke på ved utslakting:

  • Begynn med grundig håndvask. Hvis du er i felt og ikke har tilgang på rent vann er plasthansker/våtservietter et alternativ. Husk å skifte hansker når de blir skitne.
  • Bruke én kniv til å sprette opp skinnet ved uttak av indre organer og en ny, ren og desinfisert, kniv når du flår eller deler slaktet. Da hindrer du at bakterier overføres via kniven fra skinn, klauver etc, til kjøttet.
  • Ta ut bryst- og bukhuleorganer, unntatt nyrene, fortest mulig. Det er spesielt viktig å få ut vom og innvoller uten at de stikkes hull på.
  • Lær deg hvordan du tar ut endetarmen med en ren plastpose etter at den er ringet ut. Da hindrer du at slaktet blir tilsølt med tarmbakterier.
  • Oppbevar organene i nett, striesekk eller papirsekk.
  • Flå slaktet hengende. Flåingen blir da mer nøyaktig og du hindrer at kjøttet tilsøles med bakterier fra skinnet.
  • Ved lufttemperatur på over 8º C bør slaktet fraktes raskt til et kjølerom. Pass på at skrotten  ikke blir forurenset av tilhenger, presenning eller lignende. Bruk gjerne viltpose.
  • Rask nedkjøling er spesielt viktig når kjøttet skal henge til modning. Sperr ut kroppshulene for best mulig luftsirkulering. Store okser bør snittes opp i nakkemuskulaturen.
  • Modne kjøttet i lokaler der skadedyr (insekter, gnagere, fugler) ikke kan komme inn. Er det ikke mulig, bruk viltpose.

Du kan ta kurs i foredling av viltkjøtt: Foredling av hjorteviltkjøtt – Skogkurs

Vilt skutt med blyholdig ammunisjon

Dersom viltet er skutt med blyholdig ammunisjon, må alt skadet vev og 10 ekstra centimeter i radius rundt skuddkanalen fjernes for at kjøttet skal kunne betraktes som trygt. Husk at du ikke bør gi dette kjøttet til hunden heller.

Dette gjelder uavhengig av om jegeren skal bruke alt kjøttet i egen husholdning, om det skal gis bort, eller selges videre til private eller til bedrifter

Les mer: Begrens inntaket av viltkjøtt med blyrester 

Vilt skutt i mage eller tarm

Vilt skutt i vom eller i tarm, er ikke egnet som mat fordi kjøttet blir forurenset med mage eller tarminnhold. Mattilsynet godkjenner ikke dyr som er skutt i vom eller tarm og du kan ikke selge det.

Kontrollkrav hvis du skal selge eller gi bort kjøtt

For jegere som skal selge eller gi bort kjøtt gjelder spesielle kontrollkrav (Mattilsynet.no)