Botulisme (Clostridium botulinum)

Botulisme er en livstruende sykdom der giftstoff produsert av bakterien Clostridium botulinum lammer åndedrettsmuskulaturen.

Bakterier

 Foto: iStockphoto.com

Botulisme er nå en sjelden sykdom hos mennesker fordi det legges svært stor vekt på tiltak som forhindrer vekst av Clostridium botulinum og produksjon av bakteriens giftstoff.

De fleste tilfellene av botulisme hos mennesker skyldes konsum av fermenterte produkter. I Norge er det rakefisk, hjemmehermetiserte kjøtt- eller fiskekaker og hjemmelaget spekeskinke som har vært årsak til de aller fleste tilfellene av klassisk botulisme. Disse produktene spises uten forutgående varmebehandling.

Veksten av Clostridium botulinum hemmes av lav temperatur, salt, syre og konserveringsmidler som nitrat/nitritt. På grunn av god kunnskap om forebyggende tiltak har det vært svært få tilfeller av botulisme hos mennesker de senere årene.

Det har imidlertid forekommet botulisme hos spedbarn som har spist importert honning. Denne formen for botulisme skyldes vekst av bakterien i tarmen hos barna på et tidspunkt da det ikke er etablert en konkurrerende mikroflora i tarmen.

Forebyggende tiltak

Næringsmiddelindustrien har barrierer i form av varmebehandling og andre tiltak som sikrer at hermetikk og andre industrielle produkter ikke inneholder giftstoffer fra Clostridium botulinum.

Produsentene av rakefisk i det kommersielle markedet er godt kjent med både risikofaktorer og forebyggende tiltak ved botulisme. Rakefisk vurderes derfor også som et trygt produkt ettersom modning skjer ved lav temperatur og produktet er tilsatt salt til en konsentrasjon som hemmer veksten av bakterien.

Det anbefales ikke å gi honning til spedbarn. Les mer i advarselen Barn under ett år bør ikke spise honning