Campylobacter

Campylobacter er navnet på en gruppe bakterier som finnes hos dyr og mennesker. Bakterien regnes i dag som en av de vanligste årsakene til diaré forårsaket av bakterier i Norge og Europa.

Rå kylling

 Foto: iStockphoto

Upasteurisert melk, urenset drikkevann og fjørfekjøtt er kjente smittekilder. Viltlevende fugler og en rekke husdyr kan være friske smittebærere. Campylobacter skilles ut med avføring og kan derfor forekomme i forurenset mat og vann.

I Norge er ikke-desinfisert drikkevann, utilstrekkelig varmebehandlet fjørfekjøtt, dårlig hygiene i forbindelse med grilling og tilberedning av fjørfekjøtt, uhygienisk kontakt med husdyr og konsum av upasteurisert melk viktige risikofaktorer for smitte med Campylobacter. Omtrent halvparten av tilfellene med infeksjon forårsaket av Camplyobacter smittet innenlands.

Campylobacter formerer seg vanligvis ikke i mat, men kan overleve lenge ved kjøleromstemperatur. Frysing vil derimot føre til kraftig reduksjon i antall Campylobacter-bakterier.

Det skal svært få bakterier til for å bli syk av Campylobacter. Symptomene er mage-tarmbetennelse med diaré og i enkelte tilfeller kan det oppstå alvorlige komplikasjoner. 

Tiltak for å redusere smitte

En rekke tiltak er iverksatt for å redusere mulighet for smitte via mat og vann. Et av disse er å sikre rent drikkevann. Ettersom mennesker kan smittes via fjørfekjøtt, har myndigheter og næring iverksatt en handlingsplan med sikte på overvåking av Campylobacter hos norsk slaktekyllinger. Fire dager før slakting tas det prøver av alle flokker. Ved eventuelle funn av Camplyobacter blir slaktene behandlet på en slik måte at bakteriene drepes. Dette skjer ved varmebehandling eller frysing minst tre uke før omsetning.

Overvåkingsprogrammet viser at 3 til 6 prosent av flokkene er positive ved slakting. Det er en markant høyere forekomst av positive flokker og produkter om sommeren sammenlignet med om vinteren. Forekomsten av Campylobacter hos norske slaktekyllinger er imidlertid lav sammenlignet med situasjonen i andre europeiske land.

 

Se video fra EUs mattrygghetsorgan, EFSA What is Campylobacter? Why is food safety important to prevent it? (Youtube.com - bruk "sub titles"/teksting)