Clostridium perfringens

Matforgiftning på grunn av Clostridium perfringens forekommer i første rekke i storhusholdninger, og spesielt som en følge av mat som spises en eller to dager etter tilberedning.

Bakterieskål, petri-skål

Illustrasjonsfoto Foto: iStockphoto

Clostridium perfringens finnes i tarmen hos dyr og mennesker, og den kan påvises i jord og forurenset vann. Bakterien kan danne sporer som tåler koking i lang tid. Spesielle stammer av bakterien kan produsere et giftstoff (enterotoksin) som fører til sykdom. Mange av disse stammene er såkalte "kjøkkenstammer" som først og fremst isoleres i miljø der det produseres mat.

Etter konsum av mat med Clostridium perfringens kan bakteriene produsere store mengder giftstoff. Dette virker på tarmen og forårsaker diaré i løpet av det første døgnet. Symptomene kan være alvorlige, men de går vanligvis over av seg selv.

Forebygging og kontroll

Ved tillaging av maten, for eksempel en kjøttrett, vil sporene ikke drepes, men omdannes til vanlige bakterieceller. Hvis denne maten blir satt til kjøling og nedkjølingen skjer langsomt, kan det skje kraftig vekst av bakterier i maten.

Rask nedkjøling etter tilberedning er viktig for å forebygge matforgiftning. I storhusholdninger bør maten fordeles på flere beholdere slik at temperaturen i det indre av beholderen senkes under veksttemperaturen for bakterien. Dessuten er det viktig at maten oppvarmes til minst 70 grader før konsum.

God kjøkkenhygiene viktig for å redusere risikoen for at det dannes «kjøkkenstammer» av Clostridium perfringens.