Bestråling dreper effektivt bakterier i krydder og tørkede urter

Blir du bekymret om du ser krydder som er merket med ”bestrålt”? Det skal du ikke bli. Bestråling av mat er ikke helsefarlig, og det er den beste metoden for å drepe sykdomsfremkallende bakterier i krydder og tørkede urter.

Forskjellig krydder og tørkede urter

 Foto: iStockphoto

Krydder er spesielt utsatt for sykdomsfremkallende mikroorganismer fordi det ofte produseres under primitive forhold i varme land med en annen bakterieflora. Dyrking, høsting, tørking og oppbevaring gir mange muligheter for forurensing av produktene.

Bestråling dreper alle mikroorganismene i maten

Bestråling av mat er vurdert av eksperter i WHO og EU flere ganger, og dagens tillatte strålingsdoser utgjør ingen helsefare for forbrukerne. I Norge bruker vi gammastråling fra Co-60 for å bestråle mat. Reglene for bestråling finner du i Forskrift om behandling av næringsmidler med ioniserende stråling.

Krydder og tørkede urter som ikke er bestrålt, kan inneholde mikroorganismer som kan gi sykdom. Bestråling er en effektiv og trygg metode som ikke ødelegger kvaliteten på urtene. Slik kan krydderet trygt brukes i matlagingen, og vi være sikre på at de ikke tilfører sykdomsfremkallende bakterier i maten.

I Norge er det bare lov til å bestråle tørkede aromatiske urter, krydder og vegetabilske smaksgivere.

Årsaken er at det for andre produkter finnes andre metoder for å ivareta en tilfredsstillende hygiene- og produksjonspraksis. Dessuten kan metoden tenkes brukt til å skjule dårlige hygieniske forhold under produksjonen av næringsmidlene. Da vil det også være en risiko for at produktene ikke er av tilfredsstillende kvalitet når de bestråles.

Varmebehandling og annen tradisjonell bakteriedrepende behandling er mindre hensiktsmessig for krydder og urter fordi smaksegenskapene kan forringes og man ikke er sikret at produktet blir helt sterilt. Mattilsynet oppfordrer derfor alle krydderprodusenter om å bruke bestråling som metode for å sikre god hygiene.

Bestrålt mat skal merkes

Emballerte bestrålte næringsmidler skal merkes med "bestrålt" eller "behandlet med ioniserende stråling" i tilknytning til varebetegnelsen. Uemballerte bestrålte næringsmidler skal ha angitt tilsvarende opplysninger på et skilt i tilknytning til salgsstedet. Av merkingen skal det gå fram om selve næringsmidlet er bestrålt, eller om det inneholder en bestrålt ingrediens, uansett mengde.