Funn av salmonella  - Villsvinjegere må være forsiktige

Veterinærinstituttet har nylig funnet salmonella på et villsvin på Østlandet. Mattilsynet ber nå jegere være forsiktige under håndtering av felte dyr for å unngå å bli smittet.

Unngå smitte: Vask hendene etter kontakt med villsvin eller rått villsvinkjøtt. Ikke bruk samme redskaper du bruker på villsvin eller villsvinkjøtt til andre områder, og vask utstyr god. Foto: Colourbox.com

 - Villsvin er i ferd med å reetablere seg i Norge, og vi kjenner ikke godt nok til helsesituasjonen til disse dyrene. Funnet av salmonella overrasker oss ikke, og vi vet ikke om dyrene bærer flere sykdommer, sier Ole-Herman Tronerud, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Salmonella overføres lett ved kontakt med dyr og kjøtt. Vi ber derfor jegere som skal jakte villsvin om å ta forholdregler. Det viktigste er å håndtere rått kjøtt på en måte som minsker smitterisikoen.

- Vi ber alle om å vask hendene etter at de har vært i kontakt med villsvin eller rått villsvinkjøtt. Ikke bruk samme redskaper du bruker på villsvin eller villsvinkjøtt til andre områder, og sørg for at du vasker utstyr godt. Rått villsvinkjøtt bør ikke komme i kontakt med andre råvarer, sier Tronerud.

De vanligste symptomene på salmonella er diaré, magesmerter, kvalme og eventuelt også feber. Bakterien smitter stort sett gjennom mat og vann, men kan også smitte fra person til person, mellom dyr, og mellom dyr og mennesker.

Skal kartlegge smittestatusen

Veterinærinstituttet har satt i gang en pilotundersøkelse for å kartlegge helsen til villsvin i Norge.

Jegere, fallviltgrupper og ettersøksjegere i områder hvor det finnes villsvin skal hjelpe Veterinærinstituttet å ta prøver. Som takk for hjelpen, får de gratis undersøkelse for trikiner, som er en parasitt som alle slaktede villsvin bør undersøkes for før de brukes som mat.

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910