Funn av salmonella  - Villsvinjegere må være forsiktige

Veterinærinstituttet fant i 2020 salmonella på 8 av 183 undersøkte villsvin i Østfold. Mattilsynet ber jegere være forsiktige under håndtering av felte dyr for å unngå å bli smittet.

Unngå smitte: Vask hendene etter kontakt med villsvin eller rått villsvinkjøtt. Ikke bruk samme redskaper du bruker på villsvin eller villsvinkjøtt til andre områder, og vask utstyr god. Foto: Colourbox.com

 - Villsvin er i ferd med å reetablere seg i Norge, og vi kjenner ikke godt nok til helsesituasjonen til disse dyrene. Funnene av salmonella overrasker oss ikke, og vi vet ikke om dyrene bærer flere sykdommer, sier Siri Løtvedt, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Salmonella overføres lett ved kontakt med dyr og kjøtt. Vi ber derfor jegere som skal jakte villsvin om å ta forholdregler. Det viktigste er å håndtere felte villsvin og rått villsvinkjøtt på en måte som minsker smitterisikoen.

- Vi ber alle om å vask hendene etter at de har vært i kontakt med villsvin eller rått villsvinkjøtt. Ikke bruk samme redskaper du bruker på villsvin eller villsvinkjøtt til andre områder, og sørg for at du vasker alt utstyr godt etter bruk. Rått villsvinkjøtt bør ikke komme i kontakt med andre råvarer, sier Løtvedt.

De vanligste symptomene på salmonella er diaré, magesmerter, kvalme og eventuelt også feber. Bakterien smitter stort sett gjennom mat og vann, men kan også smitte fra person til person, mellom dyr, og mellom dyr og mennesker.

Skal kartlegge smittestatusen

Mattilsynet har fra juli 2020 innført en ordning med godtgjørelse til jegere som sender inn fullt sett av prøver fra villsvin felt i Norge.

Prøvene undersøkes for en rekke sykdommer, bl.a. Salmonella. I tillegg får jegerne også gratis undersøkelse for trikiner, som er en parasitt som alle slaktede villsvin bør undersøkes for før de brukes som mat. Trikiner kan gi alvorlig sykdom hos mennesker.

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910