Ikke farlig å spise kylling

Det er mye medieoppmerksomhet rundt antibiotikaresistente bakterier på kylling for tiden. Det er forståelig at folk er bekymret, men det er ikke farlig verken å ta i, eller spise kylling. God hånd- og kjøkkenhygiene gjør det mulig å beskytte seg mot antibiotikaresistente bakterier i kylling.

Kyllingfilet

 Foto: iStockphoto

Slik beskytter du deg mot uønskede bakterier i fjørfekjøtt (kalkun-og kyllingkjøtt):

  • Varmebehandle kjøttet godt, slik at bakteriene drepes.
  • Kjøttet skal være gjennomstekt/gjennomkokt.
  • Husk god hygiene når du håndterer rått fjørfekjøtt.
  • Vask hendene før og etter du håndterer kjøtt.
  • Bruk rene redskaper og kluter.
  • Bruk egne redskap/skjærefjøl/fat til rått kjøtt, husk grundig vask etter bruk.
  • Hold rå og tillaget mat atskilt.
  • Ikke bruk samme redskap til salat og annen mat, som du bruker på kjøtt.

- Antibiotikaresistente bakterier er som andre bakterier, de sitter på utsiden av kjøttet og dør når kjøttet stekes, sier assisterende tilsynsdirektør Ole Fjetland. - Det er viktig å ha god hånd –og kjøkkenhygiene når man håndterer rått fjørfekjøtt. Jeg skjønner godt at forbrukere er bekymret, men så lenge folk følger myndighetenes råd om håndtering av rått kjøtt kan de ta det helt med ro.

Kinolon og ESBL

Mattilsynet, i samarbeid med Veterinærinstituttet, overvåker antibiotikaresistente bakterier i mat og hos dyr. Det er gjennom dette overvåkningsprogrammet (NORM-Vet) det har blitt oppdaget antibiotikaresistente bakterier i både kyllingfileter (ESBL) og i kalkun (kinoloner).

Mattilsynet varslet i sommer at også de foreløpige tallene fra årets prøvetaking av kinoloner på kyllingfilet ser ut til å være høye, selv om tallmaterialet ennå ikke er ferdig analysert. 

Meir om kjøkkenhygiene 

God situasjon i Norge

Norge er i en unikt god situasjon når det gjelder antibiotikaresistens og mat. Norske husdyr er friske og det brukes svært lite antibiotika i norsk matproduksjon. Lavt forbruk av antibiotika reduserer risikoen for at bakterier utvikler resistens mot antibiotika.

Får mer kunnskap

Mattilsynet ønsker mer kunnskap om antibiotikaresistens, og har derfor bestilt risikovurderinger knyttet til resistens i matkjeden, hos kjæledyr og i dyrefôr. Vurderingene vil danne det faglige grunnlaget for Mattilsynets arbeid med antibiotikaresistens i årene fremover. Det er forventet at risikovurderingene vil overleveres fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet til Mattilsynet i løpet av 2015.

Kontakt:
Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910