Minimal risiko for å få harepest fra ville blåbær

Mattilsynet har denne sommeren fått mange henvendelser med spørsmål om det er farlig å spise blåbær plukket i skogen på grunn av risiko for sykdommen harepest. Svaret er at det er det ikke, men det er likevel lurt å ta noen forholdsregler før bærene spises.

Glasskål med blåbær i blåbærlyng

 Foto: Mattilsynet

Harepest (tularemi) forekommer primært hos ville dyr, spesielt hos hare og smågnagere. Mennesker smittes i Norge vanligvis ved direkte kontakt med, eller bitt av, syke eller smittebærende dyr eller deres ekskrementer, gjennom drikkevann, ved flått eller myggstikk eller ved innpusting av støv med tularemibakterier.

Minimal risiko

Det er ingen grunn til å frykte smitte av harepest når man er ute i skogen hvis man tar grunnleggende forholdsregler, forteller spesialinspektør og veterinær Erik Wahl i Mattilsynet.

– Det er farligere å sitte i ro hele tiden enn å gå på skogstur og plukke bær, sier Wahl. Han mener folk bør være oppmerksomme på hvor de plukker bær, og at man må gå videre dersom man ser avføring ved bærtuen.

– Hvis man tar slike generelle forholdsregler, så vurderer vi risikoen med bærplukking som minimal, sier Erik Wahl.

Smitter via dyr og vann

Wahl forklarer at harepest-bakterien gir sykdom på dyr og kan også føre til sykdom hos mennesker.

– Folk blir gjerne smittet hvis de håndterer døde eller smittede dyr, for eksempel under harejakt. Det kan også smitte via drikkevann som er forurenset fra slike dyr og ikke er renset.

Erik Wahl forklarer at harepest hos mennesker kan arte seg på forskjellige måter avhengig av hvordan smittestoffet kommer inn i kroppen. Det vanligste er en influensalignende febersykdom, eventuelt med lungebetennelse, mage-tarm-symptomer, eller sår som ikke gror. Urenset drikkevann er en av kildene som ofte går igjen blant mennesker som er smittet.

– Mattilsynet anbefaler folk som er ute på tur å ta med drikkeflaske. Vann i naturen kan være forurenset, og det er derfor tryggest å unngå å drikke det. Men koking vil alltid drepe harepest-bakterien og de fleste andre farlige smittestoff i vann. Han forteller også at smitte har vært påvist hos folk med dårlig vannforsyning.

– Det gjelder ofte folk med egen brønn som er dårlig sikret. Disse bør i så fall ta kontakt med kommunen eller rådgivende ingeniørfirma for å rette på forholdene, sier Wahl.

Normalt antall smittede

Statistikk over de elleve siste årene viser at det på landsbasis vanligvis registreres mellom 10 og 50 tilfeller av harepest-smitte i befolkningen hvert år. 2011 var et toppår med 160 tilfeller og de var forbundet med det største lemenåret de siste 40 år. En av de vanligste smittekildene er drikkevann fra brønner.

– I år er det så langt rapportert inn 24 tilfeller, sier Erik Wahl og påpeker at dette er helt normale tall.

Les mer om hvordan du unngår å få harepest.