Mykobakterier

De fleste mykobakteriene er ufarlige men enkelte kan gi tuberkulose og andre alvorlige sykdommer hos mennesker og dyr. Noen mykobakterier som i utgangspunktet er ufarlige, kan gi sykdom hos mennesker med dårlig immunforsvar.

Test av melk

Pasteurisering av melk ble også innført for å hindre spredning av mykobakterier. Foto: iStockphoto.com

Mycobacterium tuberculosis fører til tuberkulose hos mennesker, andre slik som Mycobacterium bovis og avium er årsak til tuberkulose hos pattedyr og fugler, men kan også gi sykdom hos mennesker.

De fleste mykobakterier er helt harmløse og finnes i miljøet omkring oss. Hos mennesker som er svekket på grunn av lav eller høy alder eller av infeksjon, f.eks HIV, kan disse mykobakteriene føre til tuberkuloselignende sykdom som i enkelte tilfeller kan være vanskelig å behandle.

Forekomsten av infeksjoner med mykobakterier hos dyr i Norge er lav og infeksjon via mat er ikke vanlig. Mycobacterium bovis (storfetuberkulose) er ikke påvist hos dyr i Norge siden 1986.

Dyr som er infisert med mykobakterier, kan være kilde til kjøtt eller melk som inneholder slike bakterier. Både fjørfe og gris kan være bærere av Mycobacterium avium.

Tiltak for å redusere smitte

Den offentlige kjøttkontrollen har i mange år kontrollert slakt for å sikre at kjøtt fra dyr med mykobakterier ikke sendes ut på markedet. Pasteurisering av melk ble også innført for å hindre spredning av mykobakterier.

Overvåking av dyr og produkter i Norge viser lav forekomst av mykobakterier hos dyr og i animalske næringsmidler. Ettersom infeksjoner med mykobakterier er kroniske og vanskelig å behandle, er overvåking og kontroll viktig selv om antall positive funn er få.