Ny risikovurdering av listeria i matvarer

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert hvilken risiko listeriabakterier i fiskevarer, kjøttvarer, melkeprodukter og frukt, bær og grønnsaker utgjør for gravide og andre utsatte grupper.

Forsker som undersøker frukt og grønnsaker i et mikroskop

 Foto: iStockphoto.com

Rapporten fra VKM til Mattilsynet ble overlevert på et åpent møte i Oslo onsdag 13. juni 2018. Bakgrunnen for oppdraget er at Mattilsynet skal gå igjennom og oppdatere helseråd om listeria til gravide og utsatte grupper forbrukere i løpet av 2018 - 2019.

Mattilsynet er spesielt opptatt av matvarer som ikke må varmebehandles og hvilke konsekvenser det får dersom slike matvarer inneholder listeria.

Se pressemelding og rapport VKM: Listeriabakterier - vurdering av råd til gravide og andre utsatte grupper