Ny risikovurdering av listeria i matvarer

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert hvilken risiko listeriabakterier i fiskevarer, kjøttvarer, melkeprodukter og frukt, bær og grønnsaker utgjør for gravide og andre utsatte grupper.

Forsker som undersøker frukt og grønnsaker i et mikroskop

 Foto: iStockphoto.com

Rapporten fra VKM til Mattilsynet ble overlevert på et åpent møte i Oslo onsdag 13. juni. Bakgrunnen for oppdraget er at Mattilsynet skal gå gjennom og oppdatere helseråd om listeria til gravide og utsatte grupper forbrukere. Mattilsynet er spesielt opptatt av matvarer som ikke må varmebehandles og hvilke konsekvenser det får dersom slike matvarer inneholder listeria.

Se pressemelding og rapport VKM: Listeriabakterier - vurdering av råd til gravide og andre utsatte grupper