Risikovurdering av friske krydderurter og bladgrønnsaker fra Asia 2008: Liten risiko for å bli syk av krydderurter fra Asia

Mattilsynet har flere ganger påvist Salmonella i friske krydderurter og bladgrønnsaker fra sørøst Asia. Generelt er risikoen for å bli syk av slike produkter marginal fordi mengden som brukes er liten. Personer med svekket immunforsvar bør imidlertid være forsiktige. Mat med slike urter bør også oppbevares kjølig for å hindre oppblomstring av bakterier. Det er konklusjonene i en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet har gjort for Mattilsynet.

Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å vurdere risiko for- og spredning av tarmpatogene bakterier med friske krydderurter og bladgrønnsaker importert fra sørøst Asia. Bakgrunnen er at Mattilsynet de siste årene har gjort en rekke funn av Salmonella i slike produkter.

Konklusjonen i risikovurderingen fra VKM er at risikoen for å bli syk er marginal fordi mengden som brukes av slike produkter i en matrett er liten. Det er imidlertid risiko knyttet til situasjoner der krydret mat blir stående noe tid i romtemperatur, at andre matvarer (kjøtt, egg majonesdressing o.a.) kan bli kryssmittet, eller at personer med nedsatt immunforsvar spiser smittede urter.

Rapporten fra VKM beskriver ellers at det har skjedd en positiv utvikling når det gjelder smittestoffer etter at thailandske myndigheter har skjerpet kravene til sunnhetssertifikater og analysebevis ved eksport.

Mattilsynets oppfølging

Mattilsynet vil fortsette arbeidet med å følge opp importører av slike produkter. Fordi det er påvist en betydelig reduksjon av risikoen for smitte ved import av produkter med analysebevis, vil det vil bli lagt ekstra vekt på oppfølgingen av thailandske myndigheters krav til analysebevis for Salmonella og E. coli ved eksport av 23 forskjellige produkter til Norge.

Mattilsynet understreker at det er importørenes ansvar å følge opp kravene i regelverket. Det er forbudt å omsette næringsmidler som ikke er trygge, og importørene skal ha et system som dokumenterer og sikrer at maten som omsettes er trygg. Det presiseres at importørene må vektlegge medfølgende analysebevis for Salmonella og E.coli som en viktig del av sitt egenkontrollsystem.