Bakterie

Salmonella

Salmonellose er en sykdom hos mennesker og dyr forårsaket av bakterier i slekten Salmonella. Bakterien gir vanligvis en tarminfeksjon med diaré, feber og nedsatt allmenntilstand som viktige symptomer.

Salmonellabakterie

Salmonellabakterie Foto: iStockphoto

Salmonellabakterier forekommer over hele verden, og mennesker og mange dyrearter kan bli smittet. Det er mer enn 2500 typer av bakterien. Disse har varierende evne til å gi sykdom. I de fleste tilfeller opptrer salmonellose som en selvbegrensende, lokal tarminfeksjon, men salmonellabakterier kan også gi alvorlig sykdom. 

Salmonellabakterier utskilles via avføring fra mennesker og dyr. Dette kan igjen føre til forurensing av næringsmidler på ulike trinn i produksjonskjeden. Salmonellabakterier er motstandsdyktige overfor ulike miljøpåvirkninger og kan overleve lang tid i produkter som er kjølt, frosset eller tørket. De overlever imidlertid ikke varmebehandling som koking eller grilling.

Antall bakterier som er nødvendig for å gi sykdom, er vanligvis relativt høyt. Enkelte typer av salmonellabakterier er imidlertid mer ”sinte” og et lite antall bakterier kan da være tilstrekkelig til å gi infeksjon og sykdom. 

Forebyggende tiltak

Tilstrekkelig varmebehandling i form av koking eller gjennomsteking av matvarene dreper salmonellabakteriene.

God håndhygiene hos mennesker som lager mat, er også et viktig tiltak med sikte på å forebygge salmonellose hos mennesker.

Det er ønskelig å ha en frisk dyrebestand som ikke skiller ut salmonellabakterier i avføringen som videre kan forurense mat og vann. Overvåking over flere år har vist at forekomsten av salmonellabakterier hos produksjonsdyr i Norge og Norden, er svært lav.

Det faktum at de fleste tilfeller av salmonellose i Norge skyldes smitte under opphold i andre land, er en følge av strenge tiltak ved funn av salmonellabakterier hos dyr eller i dyreprodukter.

Se også Slik unngår du Salmonella

Se video fra EUs mattrygghetsorgan, EFSA What is Salmonella? How can we control and reduce it? (Youtube.com) Bruk "sub titles"/teksting.