Salmonella Enteritidis øker i Europa

Salmonella Enteritidis er en zoonose, det vil si en sykdom som kan smitte mellom dyr og mennesker. Antallet registrerte tilfeller av denne sykdommen har i 2016 økt med tre prosent i Europa sammenlignet med 2014. Det viser en fersk rapport fra EFSA (European Food Safety Authority) og ECDC (European Center for Disease prevention and Control).

I andre land kan egg inneholde Salmonella. Det anbefales derfor å spise gennomstekte eller kokte egg og eggeretter på reiser i utenlandet. Foto: Colourbox.com

Salmonellla-bakterier som ofte kan forårsake matbårne infeksjoner, økte også blant verpehøns i den samme perioden. I EU er de fleste tilfellene av infeksjon med S. Enteritidis assosiert med konsum av egg- og fjørfeprodukter. I Norge har vi ikke sett den samme økningen, og antall rapporterte tilfeller er det laveste på 20 år, etter en betydelig reduksjon som har pågått siden 2009. Forekomsten hos norske fjørfe er også svært lav og Salmonella påvises bare unntaksvis i norske slaktekylling- og verpehønsflokker. Les mer om Egg og salmonella

Den hyppigst rapporterte matbårne infeksjons-sykdommen hos mennesker, både i EU og i Norge, er campylobacteriose campylobacteriose. I 2016 hadde Europa en økning på 6,1 prosent sammenlignet med 2015. Forekomsten av Campylobacter i kyllingkjøtt er høy i EU. I Norge har forekomsten i kyllingkjøtt vært lav, selv om antall flokker med slaktekylling som var positive for Campylobacter økte i 2016. I tillegg økte antall meldte tilfeller av Listeria-infeksjon og antall matbårne utbrudd forårsaket av Salmonella i Europa i 2016 .

ECDC: Salmonella cases no longer falling in the EU

Norsk zoonoserapport for 2016