Shigella

Shigella er en gruppe bakterier som kan forårsake diare, magesmerter og kvalme. Shigellabakteriene smitter hovedsakelig gjennom forurenset mat og vann. På verdensbasis er shigellose (sykdom forårsaket av Shigella) et stort helseproblem, som i hovedsak rammer barn.

Innsamling av bakterieprøver.

 Foto: iStockphoto

Shigellabakterier tilføres mat fra mennesker, enten direkte via håndtering eller indirekte fra forurensning med kloakk eller kloakkforurenset vann. Bakterien kan også overføres direkte fra menneske til menneske. Bakterien overlever vanligvis ikke lenge i matvarer, men i fettrike produkter og vann kan den overleve i opp til 100 dager. I noen matvarer kan bakterien oppformere seg ved temperaturer over 6°C. Shigella forekommer oftere i land med dårlige sanitærforhold og (drikke)vann er en vanlig smittekilde.

I Norge rapporteres det mellom 100 og 200 tilfeller årlig. De fleste (80-90%) smittes i utlandet, men i de senere årene har det vært flere utbrudd i Norge med Shigella knyttet til importerte grønnsaker og urter.

Antallet bakterier som skal til for å gi sykdom er svært lav, og typiske symptomer er diaré (fra mild til blodig og slimaktig), magekramper, oppkast, og feber. Alvorlighetsgraden til sykdommen avhenger av hvilken art av bakterien som gir sykdommen.

Siden det eneste reservoaret til Shigella er tarmen hos mennesker, er det viktigste tiltaket for å forebygge sykdom å hindre at vann og mat blir forurenset med avføring fra mennesker. Bakterien drepes ved koking og steking. Vasking og skrelling av frukt og grønnsaker bidrar til å fjerne bakterier fra overflaten. Oppbevaring ved kjøletemperaturer forhindrer vekst av bakterien.

God håndhygiene generelt og spesielt etter toalettbesøk er viktig for å hindre spredning mellom mennesker.