Spørsmål og svar om BSE (kugalskap)

Er det trygt å spise kjøtt?

Ja, vi har gode rutiner for å sikre at smitte ikke kommer over i maten, og kjøtt kan spises trygt.

BSE er en sjukdom i en gruppe som heter overførbare spongiforme encefalopatier, forkortet TSE. Dette er overførbare lidelser som angriper nervesystemet hos pattedyr, inkludert menneske. Et annet navn på disse er prionsjukdommer.

Smittestoffet, prioner, finnes i bestemt nervevev ulike steder i kroppen. I hovedsak dreier det seg om hjerne, ryggmarg, tarmer og øyne. Disse delene kalles spesifisert risikomateriale (SRM). De fjernes fra slakteskrotten under slakting eller nedskjæring, og de destrueres i egne anlegg. Dette er det viktigste tiltaket for å beskytte mennesker fra å bli utsatt for smitte. Mattilsynet overvåker at disse rutinene følges.

Det er derfor ingen grunn til å være bekymret for kjøtt eller kjøttprodukter i butikken.

Er det trygt å drikke melk?

Ja, smitte finnes ikke i melk, og melk og melkeprodukter kan trygt spises.

BSE er en sjukdom i en gruppe som heter overførbare spongiforme encefalopatier, forkortet TSE. Dette er overførbare lidelser som angriper nervesystemet hos pattedyr, inkludert menneske. Et annet navn på disse er prionsjukdommer

Smittestoffet, prioner, finnes i bestemt nervevev ulike steder i kroppen. I hovedsak dreier det seg om hjerne, ryggmarg, tarmer og øyne. Dette fjernes fra slakteskrotten under slakting eller nedskjæring, og det destrueres i egne anlegg.

Det er vitenskapelig vurdert at det ikke er noen risiko for at BSE overføres med melk eller melkeprodukter.

Kan det finnes produkter med BSE i butikken?

Nei, det er ingen grunn til å være bekymret for verken kjøtt eller melk i butikken. Alle deler av et storfe som kan inneholde smittestoffer blir rutinemessig fjernet og destruert på slakteriet. Disse delene er nervesystem, hjernevev og ryggmargen.

Det er også forbudt å bruke bein eller stykningsdeler med kjøtt fra storfe, sauer og geiter til produksjon av mekanisk utbeinet kjøtt.

Hvordan sikrer vi at BSE ikke kommer over i maten vår (systemet på slakterier)?

En eventuell BSE-smitte finnes kun i enkelte deler av dyret. Disse delene fjernes rutinemessig på slakteriet og blir destruert. Videre så er det strenge krav til slakteprosessen for å hindre at en eventuell smitte vil gå over i deler av dyret som brukes i matproduksjon. Det er heller ikke lov til å bruke kjøttbenmel (som er en av dyredelene som kan ha smitte i seg) til produkter som vil innebære en risiko for smittespredning.

Det er også svært strenge krav til import og eksport av dyr eller kjøttvarer som kan inneholde smitte.

Kan BSE finnes i gelatin?

Nei, det er strenge krav til råvarer både for produksjon av gelatin og kollagen. Det er ulovlig å bruke bruke knokler fra drøvtyggere der det er ansamling av nervevev (hodeskalle, ryggraden).