Stafylokokker (Staphylococcus aureus)

Symptomer som begynner relativt kort tid etter inntak av maten er typisk for matforgiftning forårsaket av Staphylococcus aureus. Matforgiftningen oppleves ofte som meget ubehagelig, men symptomene kan forsvinne etter relativt kort tid.

Stafylokokker

Stafylokokker Foto: iStockphoto.com

Matforgiftning forårsaket av Staphylococcus aureus fører til oppkast og senere diare. Affiserte personer har ofte kraftig hodepine og er utmattet. Symptomene kommer rakst, og fare for Staphylococcus matforgiftninger årsaken til at pilotene på fly spiser forskjellig matrett når de flyr..Symptomene kan oppleves som alvorlige.

Staphylococcus aureus kan vokse og produsere giftstoffer i matvarer, selv i matvarer med relativt høye konsentrasjoner av salt. Giftstoffet er varmestabilt og varmebehandling av en forurenset matvare vil derfor ta livet av bakteriene, men ikke inaktivere giften.

Matvarer som er varmebehandlet slik at konkurrerende mikroflora er drept og som har et høyt saltinnhold, gir gode muligheter for vekst av Staphylococcus aureus hvis de lagres ved en temperatur som tillater vekst.

Forebygge smitte

Ettersom Staphylococcus aureus kan finnes på huden og i halsen hos friske mennesker, er god hygiene ved håndtering av mat et viktig tiltak. Personer med halsinfeksjon eller med sår på hendene må utvise spesiell forsiktighet.

Tilstrekkelig varmebehandling under produksjonen for å uskadeliggjøre bakteriene, rask avkjøling av varmebehandlede produkter, samt lagring ved kjøletemperatur er andre viktige forebyggende tiltak.