Utbrudd av salmonella

Mattilsynet har blitt varslet av Folkehelseinstituttet om et nasjonalt utbrudd av mage-tarmbakterien Salmonella Agona. Så langt er det påvist smitte hos 58 personer. Smittekilden er ikke kjent.

Forsker som undersøker frukt og grønnsaker i et mikroskop

Illustrasjonsfoto Foto: iStockphoto.com

Mistenker du at du har hatt salmonella?

Det er svært mange ulike virus og bakterier som kan gi mage-tarm sykdom og det finnes mange ulike varianter av Salmonella. Har du symptomer på en mage-tarm infeksjon som varer over flere dager, ved blodig diaré eller ved svært redusert allmenntilstand bør du kontakte lege. Legen vil bl.a. vurdere om du bør ta en avføringsprøve. Dersom det skulle vise seg at du har akkurat samme type Salmonella Agona som i utbruddet, vil antagelig kommuneoverlegen din etter hvert kontakte deg om intervju. Folkehelseinstituttet og Mattilsynet må vite at det er akkurat samme typen salmonella før du evt. kan bidra i oppklaringen. Analysene for salmonella kan ta flere dager.

Oppdatert 07.12.2022

Det er igangsatt utbruddsetterforskning i samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og kommuneoverleger. Det er foreløpig uvisst hva som er smittekilden, men det er vanlig at mage-tarmbakterier smitter gjennom matvarer.

Det er foreløpig uvisst hva som er smittekilden, men det er vanlig at mage-tarmbakterier smitter gjennom matvarer. Personene som har fått påvist bakterien er bosatt i 10 forskjellige fylker. Mattilsynet tror smittekilden er en utenlandsk matvare som er vanlig, har ganske kort holdbarhet og distribueres over hele landet.

Det er sjelden man finner Salmonella Agona i, ifølge Folkehelseinstituttet. Den er tidligere påvist hos folk i Norge, men da kun som enkelttilfeller og gjerne relatert til utenlandssmitte.

– Mattilsynet innhenter informasjon fra de syke personene om hva de har spist og hva de har vært i kontakt med. Vi ber også pasientene om detaljer fra kvitteringer for bedre å vite nøyaktig hva de handlet. Det kan også bli aktuelt å ta prøver av mat og matrester og matemballasje. I tillegg er vi i kontakt med forskjellige aktører innen dagligvarenæringen for å bedre oversikt over relevante varestrømmer, sier Catherine Svindland, seniorrådgiver i seksjon biologisk mattrygghet i Mattilsynet.

Mattilsynet og FHI er i kontakt med svenske myndigheter, som nå også har et utbrudd med samme Salmonella Agona som i Norge. I november har 26 pasienter over hele landet blitt syke. Det at samme type Salmonella Agona finnes i begge land styrker mistanken vår om at kilden er en utenlandsk matvare.

Les mer hos Svenske Folkhalsomyndigheten: Salmonella Agona

Utbruddsetterforskning tar tid og arbeidet er komplisert. Det er ikke alltid mulig å finne smittekilden i slike utbrudd. Produktet kan allerede være borte fra markedet, og det kan være vanskelig for pasientene å huske alt de spiste i dagene før de ble syke.

Om en felles smittekilde fra mat, dyr eller miljø peker seg ut, vil Mattilsynet følge opp sporingsarbeidet langs matkjeden.

Forebyggende tiltak

Smitteutbrudd med salmonella er forholdsvis sjelden i Norge. Matvarer som er importerte fra land der salmonella er vanligere enn hos oss, utgjør likevel en smitterisiko. Internasjonalt er de vanligste smittekildene kjøttprodukt, særlig svin- og fjørfekjøtt, men også egg, eggprodukt, melkeprodukt som er upasteurisert eller melkepulver, skalldyr, forurensede grønnsaker, tørket frukt og krydder kan være kilder til infeksjon.

–  God kjøkkenhygiene og god håndhygiene kan hindre smitte av Salmonellabakterier mellom matvarer og mellom mennesker. Er man syk med diaré, skal man også unngå å lage mat til andre. Et generelt og godt råd, er å varmebehandle matvarer. Tilstrekkelig koking eller gjennomsteking, dreper Salmonellabakteriene, sier Svindland.

Noen frukter og grønnsaker er ikke mulig å varmebehandle før du spiser dem. Skyll og vask disse godt, det er også en fordel om du tørker dem når det er mulig.

Flere råd finner du her:

Fakta om utbruddet

Det er påvist smitte hos 58 personer, og 23 av dem har vært innlagt på sykehus. Personene er bosatt i fylkene Vestland (14), Viken (16), Telemark og Vestfold (10), Innlandet (3), Troms og Finnmark (3) Trøndelag (2), Møre og Romsdal (2) og Oslo (6), Rogaland (1) og Nordland (1)

Alle prøvene er tatt i november 2022. De smittede personene er i alderen 1 til 88 år.

Les mer hos Folkehelseinstituttet: Etterforskning av nasjonalt utbrudd av salmonella.