Utbrudd av salmonella etterforskes

Folkehelseinstituttet har oppdaget et utbrudd som er forårsaket av mage-tarmbakterien Salmonella Blockley. Så langt er det påvist smitte hos 16 personer bosatt i flere fylker i Norge. Smittekilden er foreløpig ukjent, og det er igangsatt utbruddsetterforskning i samarbeid med Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

Forsker som undersøker frukt og grønnsaker i et mikroskop

 Foto: iStockphoto.com