Ferdigvasket babyspinat og spinat er trolig kilden til utbruddet med Yersinia enterocolitica juni 2020

Det nasjonale utbruddet med Yersinia enterocolitica anses som over. Smittekilden var trolig ferdigvaskede salatprodukter som inneholder babyspinat eller spinat.

Spinat

Dette viser epidemiologiske studier gjort i forbindelse med etterforskningen av utbruddet. Utbruddet startet i midten av mai, og det ble bekreftet 23 tilfeller spredt over hele landet.

Siden salat har kort holdbarhetstid, er den forurensede salaten trolig ikke lengre på markedet. Utbruddet anses derfor som over.

Les mer om utbruddet hos Folkehelseinstituttet: Ferdigvasket babyspinat og spinat er trolig kilden til utbruddet med Yersinia enterocolitica

Om yersinia

Yersiniabakterier smitter i hovedsak via mat, vanligvis via infiserte svinekjøttprodukter, forurensede grønnsaker eller salat og bruk av urent drikkevann.

Vanligvis gir Yersinia enterocolitica O3 selvbegrensende symptomer som diaré, feber og magesmerter, vanligvis av 1–3 ukers varighet.

- Ferdigvasket salat skal være trygg å spise

Mattilsynet har de siste ukene samarbeidet med FHI, aktuelle kommuneoverleger og Veterinærinstituttet for å kartlegge om pasientene kan ha en felles smittekilde. Sporingsarbeidet foregår fortsatt og målet er å identifisere og spore råvarene langs matkjeden, helt tilbake til opprinnelsesland, produsent, importør og salgssted.

I sporingsarbeidet har Mattilsynet vært på tilsyn og avdekket avvik hos virksomheter som vasker og pakker slike produkter.

- Vi følger opp avvikene for å sikre at slike virksomheter har gode rutiner for å unngå at det samme skal skje igjen Folk skal kunne stole på at ferdigvasket salat er trygt å spise, sier Turid Berglund, seniorrådgiver i seksjon hygiene og drikkevann i Mattilsynet.

Generelle forebyggende råd

God håndhygiene etter toalettbesøk og før matlaging og måltider er generelt viktig for å forebygge infeksjoner som kan gi diaré. Dersom man har diaré, bør man unngå å lage mat til andre.

Andre generelle forebyggende tiltak for å unngå smitte med yersiniabakterien er:

  • Rått svinekjøtt og produkter av svin som medisterdeig og medisterfarse må gjennomstekes/kokes og ikke smakes på mens det er rått.
  • Unngå urent drikkevann (f.eks. fra bekker og usikrede brønner).
  • Vask hender etter toalettbesøk, etter kontakt med dyr og før matlaging og måltider.
  • Vask hender, kniver, skjærefjøler og kjøkkenutstyr som er blitt forurenset av råvarer, før disse brukes til tilberedning av annen mat.
  • Frukt, bær og grønnsaker som skal spises rå, bør skylles godt

Se flere gode råd om kjøkkenhygiene