Utbrudd av yersiniose

Folkehelseinstituttet melder om 15 personer med infeksjon forårsaket av bakterien Yersinia enterocolitica O3. Alle er prøvetatt i slutten av april og begynnelsen av mai. Pasientene er bosatt i flere fylker. Mattilsynet samarbeider med Folkehelseinstituttet, kommunehelsetjenesten og Veterinærinstituttet for å kartlegge om pasientene kan ha en felles smittekilde.

Forsker som undersøker frukt og grønnsaker i et mikroskop

Yersiniabakterier smitter i hovedsak via mat, vanligvis via infiserte svinekjøttprodukter, forurensede grønnsaker eller salat og bruk av ikke-desinfisert drikkevann. Foto: iStockphoto.com

Pasientene er mellom 16 og 54 år og de fleste (66%) er kvinner. De er bosatt i Viken (3), Trøndelag (5), Rogaland (2), Vestland (3), Møre og Romsdal (1) og Vestfold og Telemark (1). Det er påvist bakterier med lik DNA-profil hos alle de femten personene.

Pasientene blir intervjuet og det lokale Mattilsynet tar prøver fra matprodukter i hjemmene til de som er smittet, dersom rester er tilgjengelig, for om mulig å finne kilden til utbruddet. Slikt etterforskningsarbeid kan være komplisert og ta tid, og i mange saker vil man ikke klare å finne smittekilden eller å avklare om det dreier seg om en felles kilde.

Smitte og symptomer på yersiniose

Yersiniose er en infeksjon som skyldes bakterien Yersinia enterocolitica. De vanligste symptomene er diaré, feber og magesmerter, vanligvis av 1–3 ukers varighet. Reservoaret for bakterien er først og fremst gris. Hund og katt kan også være bærere av bakterien.

Yersiniabakterier smitter i hovedsak via mat, vanligvis via infiserte svinekjøttprodukter, forurensede grønnsaker eller salat og bruk av ikke-desinfisert drikkevann.

Hvert år meldes det vanligvis mellom 40–80 tilfeller av yersiniose til Folkehelseinstituttet. De fleste er smitte innenlands (60-80 prosent av meldte tilfeller).

Tidligere utbrudd

Vi har etterforsket flere utbrudd forårsaket av yersiniose de siste årene. Mistenkt smittekilde i de ulike utbruddene har blant annet vært sylte laget av svin og ulike salatprodukter som importerte ferdig vaskede bladsalater.

Forebyggende tiltak

God håndhygiene etter toalettbesøk og før matlaging og måltider er generelt viktig for å forebygge infeksjoner som kan gi diaré. Dersom man har diaré, bør man alltid unngå å lage mat til andre.

Andre forebyggende tiltak for å unngå smitte med yersiniabakterien er å:

  • skylle godt grønnsaker og salater som skal spises rå
  • gjennomsteke eller gjennomkoke farsemat som inneholder svinekjøtt
  • sørge for at hele stykker av svinekjøtt (koteletter, steker, fileter o.l.) er godt stekt
  • unngå ikke-desinfisert drikkevann
  • vaske hender etter toalettbesøk, etter kontakt med dyr samt før matlaging og måltider
  • vaske hender, kniver, skjærefjøler og kjøkkenutstyr som er blitt forurenset av råvarer, før disse brukes til tilberedning av annen mat

Se også sak om yersiniose utbruddet hos FHI