Yersinia enterocolitica

Yersinia enterocolitica er en bakterie som kan forårsake magetarminfeksjon, yersiniose, hos menneske. Svinekjøtt, svinekjøttprodukter og ubehandlet drikkevann er de viktigste smittekildene for mennesker. Bakterien kan vokse i matvarer ved kjøletemperaturer.

Kjøtt som skal sjekkes

 Foto: iStockphoto.com

Yersinia enterocolitica er en vanlig bakterie som finnes i vann, jord og i tarmen hos ville dyr og husdyr. Gris er det eneste dyret som regnes som regelmessig bærer av sykdomsframkallende Yersinia enterocolitica i tarmen og munnhulen. Mennesker smittes via forurenset mat og drikkevann. Yersinia enterocolitica er kuldetilpasset og kan vokse i matvarer ved kjøleskapstemperaturer. Bakterien overlever ikke pasteurisering eller vanlig koking eller steking, men varmebehandlete produkter kan forurenses igjen, f.eks. ved oppskjæring. Det finnes flere varianter av Yersinia enterocolitica og bare noen få er sykdomsframkallende for mennesker.

I Norge rapporteres det mellom 50 og 150 tilfeller årlig av sykdom forårsaket av yersinia-bakterier. Ca. 70-80% av tilfellene smittes i Norge. I 2014 var det et stort utbrudd av yersiniose knyttet til et forurenset salatprodukt og et mindre utbrudd knyttet til forurenset julesylte.

Antallet bakterier som skal til for å gi sykdom er ikke kjent, men man antar at det er ganske høyt, på nivå med Salmonella. Sykdommen opptrer som oftest som en selvbegrensende diare med magesmerter og moderat feber. Yersinia enterocolitica kan forårsake alvorlige og langvarige bivirkninger, særlig leddbetennelser. Dette opptrer hyppigere fra Yersinia enterocolitica enn for andre sykdomsframkallende tarmbakterier.

Siden gris er en viktig smittekilde er det viktig med god slaktehygiene for å forhindre smitte til overflaten av slakteskrottene. På midten av 90-tallet ble det innført en ny slakteteknikk som i betydelig grad har redusert risikoen for forurensing av slakt med tarmbakterier. I tillegg er det viktig med tilstrekkelig varmebehandling av kjøttvarer, god kjøkkenhygiene og tilgang på drikkevann av hygienisk god kvalitet.