Importerte fryste bringebær er trolig kilden til utbrudd av hepatitt A

Mattilsynet har blitt varslet av Folkehelseinstituttet (FHI) om et utbrudd av hepatitt A-virus, og har samarbeidet med FHI om etterforskning av utbruddet. Resultatene fra arbeidet tyder på at fryste bringebær er sannsynlig smittekilde. Sporing av kilden viser at bærene sannsynligvis ikke lenger er på markedet og FHI anser derfor utbruddet som over. 

Illustrasjonsfoto Foto: Colourbox.com

Utbruddsstammen er påvist hos 18 personer bosatt i flere fylker. I tillegg er det to personer til som sannsynligvis tilhører utbruddet. Pasientene er mellom 10 og 80 år, og bosatt i ulike deler av landet, med flest tilfeller på Østlandet. Ingen av pasientene har reist utenlands.

Mattilsynet har samarbeidet med FHI og aktuelle kommuneoverleger for å kartlegge om pasientene kunne ha en felles smittekilde. Mattilsynet har videre innhentet informasjon om produksjon og distribusjon av ulike matvarer fra aktuelle virksomheter.

Intervjuer av pasientene og sporingsinformasjon fra virksomhetene har vist at fryste bringebær importert fra utlandet er sannsynlig smittekilde. De mistenkte bærene har opprinnelse fra Bulgaria og Polen. 10 av de 20 tilfellene har spist bringebær fra samme leverandør, brukt i ulike produkter som kaker og rørte bær kjøpt ved ulike bakerier og kafeer.

Tiden fra man blir smittet med hepatitt A til man blir syk kan være opptil 6 uker. Dette gjør arbeidet med å finne en felles smittekilde spesielt komplisert. Det kan være vanskelig å huske hva en har spist så langt tilbake i tid, og det er mindre sannsynlig å finne rester av mat å ta prøver av. Det har heller ikke vært mulig i dette tilfellet.

Ut fra informasjonen som Mattilsynet har, skal det ikke være noe igjen av disse bærene på markedet.

Råd til forbrukere

Det har tidligere vært registrert flere utbrudd med både hepatitt A og norovirus forårsaket av importerte fryste bær. Hepatitt A-virus overlever svært godt i fryste bær og smitter til bærene ved uhygienisk håndtering eller fra forurenset vann. Viruset dør ved varmebehandling og et godt råd er derfor å koke importerte fryste bær i ett minutt før de benyttes i retter som ikke skal varmebehandles. Internasjonalt har hepatitt A de senere årene blitt påvist i ulike typer skjell, salat, halvtørkede tomater og dadler.

Hepatitt A-viruset, skilles ut i avføringen hos smittede personer. Kontaktsmitte kan skje fra person til person i samme husstand. Smitte kan også skje om det man spiser eller drikker inneholder viruspartikler. Viruset kan komme over på matvarer, når de håndteres av smitteførende personer Selv et lite antall viruspartikler er nok til å gi infeksjon. Det viktigste tiltaket for å hindre smitte til andre er grundig håndhygiene etter toalettbesøk og før man spiser eller lager mat til andre.

Frukt og grønt, spesielt det som importeres fra utlandet, kan inneholde bakterier, parasitter og virus som gir oppkast og diaré. Du bør derfor alltid skylle frukt, bær og grønnsaker grundig før du spiser dem. Noen importerte produkter bør også varmebehandles før de spises.

Les mer om hepatitt A og symptomer han dere lese på Folkehelseinstituttet sine sider.

Se også: Skyll eller kok frukt, bær og grønnsaker