Viktig med god håndhygiene

Både for de som jobber med å lage og servere mat og for privatpersoner, er god håndhygiene veldig viktig. Det hindrer smittespredning og dermed unngår vi at folk blir syke av maten.

Et par hender blir vasket i en baderomsvask

Vask hendene når du lager mat hjemme

  • God håndhygiene er også viktig når du lager mat hjemme på ditt eget kjøkken.
  • Du bør alltid vaske hendene før du lager mat, spiser mat, mellom håndtering av ulike råvarer - og selvsagt etter toalettbesøk.
  • Du bør unngå å lage mat til andre når du har magesyke, vondt i halsen eller har betente sår på hendene.

God håndhygiene får du ved å vaske hendene ofte nok og godt nok. Du kan i tillegg bruke hånddesinfeksjonsmidler eller rene engangshansker. Selv om du har rene hender når du begynner å lage mat, må du også vite hva som kan forurense hendene mens du jobber, så du vasker hendene til rett tid og bryter mulige smitteveier. Når Mattilsynet er på tilsynsbesøk, kontrollerer de derfor både at relevant håndvaskeutstyr er tilstede og at det brukes på riktig måte.

Hva er god håndvask?

Her er hva Mattilsynets regelverk for hygiene sier om håndvask:

  • Håndvask skal foretas under tilstrekkelig rennende temperert vann.
  • Hendene skal gnis inn med et godt håndvaskemiddel slik at all synlig forurensning fjernes, både i håndflaten, mellom fingrene og under neglene. Såpen skylles av med rennende vann.
  • Hendene tørkes deretter med engangshåndklær.
  • Bruk engangshåndkleet til å stenge blandebatteriet, slik at ikke hendene forurenses på nytt.
  • Hendene kan deretter smøres inn med et hånddesinfeksjonsmiddel, som må være egnet til formålet og ikke overfører uønsket kjemisk forurensning til matvarene.
  • Samtidig er det viktig å forbinde eller plastre sprekker eller sår i overflaten som kan gi grobunn for bakterievekst.

Folkehelseinstituttet har en fin plakat som illustrerer god håndvask. Denne kan skrives ut og henges ved siden av såpedispenseren ved vasken.

Ikke nok med hansker

Hansker er ikke en erstatning for håndvask, men et supplement for å opprettholde god håndhygiene. Hansker kan bare brukes til én arbeidsoperasjon av gangen, slik at hyppig skifte er nødvendig hvis du arbeider med oppgaver med ulik forurensningsgrad. Du kan med andre ord ikke arbeide med rått og varmebehandlet kjøtt samtidig, uten å skifte hansker mellom oppgavene.